Previous
Next

Nhân vật sự kiện

Chuyên ngành Lịch sử Văn hoá Việt Nam: Những bước khởi đầu của một hướng ngành mới

Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam được thành lập vào năm 1998 (lúc đầu có tên gọi là Lịch sử văn hóa Việt...