Biểu mẫu và quy định về thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Các biểu mẫu và quy định về thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính.

  • Mẫu bản nhận xét công chức
  • Mẫu đơn xin dự thi nâng ngạch GVC
  • Mẫu LLKH dự thi nâng ngạch GV lên GVC
  • Quy định về nội dung và hình thức thi nâng ngạch GV lên GVC
  • Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Tải về tất cả (định dạng ZIP, 44KB)