Sinh viên

Tập huấn cán bộ đoàn hội năm học 2016-2017
Tập huấn cán bộ đoàn hội năm học 2016-2017  

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ Đoàn – Hội, ngày 21/05/2017, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN đã tổ chức chương trình Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội tại tầng 8 nhà E Trường ĐHKHXH&NV.

TTLA: Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh" Của NCS Phạm Ngọc Hường, Chuyên ngành: Hán Nôm, Mã số: 62.22.01.04

TTLA: Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay” Của NCS Bùi Thị Lợi, Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS, Mã số: 62.22.03.02

TTLA: Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ" Của NCS Trần Đăng Trung, Chuyên ngành: Lý luận văn học, Mã số: 62.22.01.20

TTLA: Hành vi sống khỏe của người cao tuổi

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Hành vi sống khỏe của người cao tuổi” Của NCS Trần Thị Thanh, Chuyên ngành: Tâm lý học, Mã số: 62.31.04.01

Các Tin khác

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động