Sinh viên

Sinh viên Báo chí tổ chức  tọa đàm nghiên cứu khoa học
Sinh viên Báo chí tổ chức tọa đàm nghiên cứu khoa học  (20/02/2017)

Chiều nay, ngày 20/02/2017, tại studio tầng 3 nhà H, LCĐ-LCH khoa BC&TT đã tổ chức buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học cho sinh viên toàn khoa với chủ đề "Nghiên cứu khoa học - Nước rút nhưng không sa sút”. Chương trình được tổ chức vào giai đoạn gần cuối của chặng đường nghiên cứu khoa học sinh viên, góp phần động viên và cổ vũ các bạn sinh khoa nhà tăng tốc cán đích thành công. Đây là hoạt động thường niên của LCĐ-LCH khoa BC&TT những năm gần đây.

TTLA: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015 (08/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015” Của NCS Trần Cao Nguyên, Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã số:...

TTLA: Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975 (08/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975” Của NCS Nguyễn Thị Thanh Sâm, Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã số: 62.22.03.15

TTLA: Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI (06/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI" Của NCS Trần Thùy Dương, Chuyên ngành: Chính trị học, Mã số: 62.31.02.01

TTLA: Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay (06/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay”, Của NCS Đặng Văn Luận, Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mã số: 62.22.03.02

TTLA: Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống của quan họ Bắc Ninh (19/01/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống của quan họ Bắc Ninh” Của NCS Chu Thị Huyền Yến, Chuyên ngành: Xã hội học, Mã số: 62.31.03.01

TTLA: Thực hành chính sách công nghệ thống nhất, tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đại trong phạm vi toàn quốc (05/01/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Thực hành chính sách công nghệ thống nhất, tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đại trong phạm vi toàn quốc" Của NCS Đoàn Văn Khoa, Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ, Mã số:...

TTLA: Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh trật tự (05/01/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh trật tự” Của NCS Nguyễn Cao Sơn, Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học, Mã số: 62.31.02.04

Các Tin khác

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động