Giáo sư thỉnh giảng

- GS. Inagaki Tsutomu (Đại học Rikkyo, Nhật Bản),

- GS. Ohashi Kenichi (Đại học Rikkyo, Nhật Bản),

- GS. Briesen Detlef Werner (Đại học Giessen, Cộng hòa liên bang Đức),

- GS. Namatame Norifumi (Đại học Tohoku Fukushi),

- Rebecca P. Strauss (Đại học South Carolina),

- Naito Machiko (JICA),

- Yang Hyesick (KOICA)


  • 04/12/2018 12:53