Danh sách các khoa và bộ môn trực thuộc

Hiện nay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 16 khoa, đào tạo 18 ngành cử nhân, 26 chuyên ngành thạc sĩ và 28 chuyên ngành tiến sĩ, với tổng số khoảng 13.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

 

Khoa Báo chí và Truyền thông

P. 204 – 207 nhà B – (04) 38581078

Khoa Lưu trữ học và QTVP

P. 408 – 414 nhà B – (04) 35588315

Khoa Triết học

P. 401 – 407 nhà B – (04) 38581423

Khoa Du lịch học

P. 508 – 514 nhà B – (04) 38584605

Khoa Ngôn ngữ học

P. 301 – 307 nhà A – (04) 35588603

Khoa Văn học

P. 308 – 314 nhà B – (04) 38581165

Khoa Đông phương học

P. 201 – 207 nhà C – (04) 38584596

Khoa Quốc tế học

P. 208 – 214 nhà B – (04) 38584599

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Nhà B7 Bis – phố Trần Đại Nghĩa – (04) 38694323

Khoa Khoa học quản lí

P. 108 – 114 nhà B – (04) 35586013

Khoa Tâm lí học

Tầng 1 nhà D – (04) 38588003

Khoa Xã hội học

P. 208 – 214 nhà A – (04) 38582540

Khoa Lịch sử

P. 301 – 307 nhà B – (04) 38585284

Khoa Thông tin – Thư viện

P. 408 – 414 nhà A – (04) 38583903

Khoa Khoa học Chính trị

P. 208 – 214 nhà C – (04) 38588173

Khoa Nhân học

Tầng 2 nhà I - (04) 35575185

Bộ môn Tôn giáo học  

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động