Các phòng, ban chức năng

Các phòng, ban chức năng

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

PGS.TS Bùi Thành Nam

Phó Trưởng phòng:

ThS. Đào Minh Quân                                                     TS. Phạm Thị Thu Hoa                                               ThS. Hoàng Văn Quynh

  Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051                                                                                       (04) 38585239 / 35588053                                                                              Đào tạo tại chức: (04) 38583957

Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học

Trưởng phòng:

TS. Hoàng Văn Luân

Phó Trưởng phòng:

TS. Trịnh Văn Định

Điện thoại: (04) 38588342

Phòng Tổ chức Cán bộ

Trưởng phòng:

TS. Ngô Thị Kiều Oanh

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Anh Xuân                                                       ThS. Nguyễn Tích Nghị

Điện thoại: (04) 38585246

Phòng Hợp tác và Phát triển

Trưởng phòng:

PGS.TS Trần Viết Nghĩa

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lương Ngọc Vinh

Điện thoại: (04) 38583798

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Quang Liệu

Phó Trưởng phòng:

TS. Phạm Huy Cường

Điện thoại: (04) 38583800

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng:

Ông Đặng Ngọc Trai

Phó Trưởng phòng:

Ông Đặng Quang Thái
ThS. Lê Anh Tuấn

Điện thoại: (04) 38583799 / 38585240 Fax: (04) 38587326

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng:

ThS. Lê Thị Quyên

Phó Trưởng phòng:

ThS. Kim Thị Diệp Hà

Điện thoại: (04) 38585243

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Thuỷ

Phó Trưởng phòng:

TS. Trần Điệp Thành

Điện thoại: (04) 38585241

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động