Phòng Đào tạo Sau đại học

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu và quản lí điều hành các mặt hoạt động đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của nhà trường, các hình thức đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sau đại học. Các mảng công việc chính của phòng bao gồm quản lí nhà nước về các hoạt động đào tạo sau đại học trong trường, như tuyển sinh, quản lí quá trình đào tạo, tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ ở bậc sau đại học. Ngoài ra phòng còn đảm nhiệm các công việc như quản lí và chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ; tổ chức, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng biên soạn bài giảng, học liệu các loại; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học; tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc trong các công việc có liên quan tới đào tạo sau đại học.

Ban lãnh đạo

 • Trưởng Phòng: PGS.TS Phạm Văn Quyết
 • Phó Trưởng Phòng: TS. Phạm Thị Thu Hoa

Thông tin liên hệ

Văn phòng làm việc: Phòng 605 nhà E Điện thoại: (04) 3858 5239

Đội ngũ cán bộ

1. Phạm Văn Quyết - Trưởng phòng
 • Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của phòng
 • Chịu trách nhiêm trực tiếp: + Các công việc liên quan đến đào tạo nghiên cứu sinh, + Quản lí các chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng và tài liệu chuyên khảo + Các lớp đào tạoliên kết quốc tế và các chương trình 16-23
2. Phạm Thị Thu Hoa - Phó trưởng phòng
 • Chịu trách nhiệm: + Các công việc liên quan đến đào tạo cao học + Xây dựng và triển khai phần mềm quản lí đào tạo theo tín chỉ + Công tác tuyển sinh SĐH + Xác nhận giờ giảng, thanh toán thù lao giảng dạy SĐH cho các khoa/bộ môn + Các lớp liên kết đào tạo trong nước và các lớp bồi dưỡng SĐH
3. Phạm Lan Anh - Chuyên viên
 • Phụ trách các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh, khai giảng
 • Tổ chức, theo dõi việc học, thi, cấp chứng chỉ các môn học chung
 • Thực hiện các công việc thống kê, công chứng, học bổng, thanh toán
 • Tham gia làm dữ liệu quản lí đào tạo học viên cao học
4. Đào Minh Quân - Chuyên viên
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai phần mềm quản lí đào tạo theo tín chỉ,
 • Tổ chức theo dõi tiến trình đào tạo các chuyên ngành bậc cao học,
 • Tổ chức các công việc liên quan đến dữ liệu quản lí đào tạo SĐH
 • Theo dõi, quản lí các lớp liên kết đào tạo, bồi dường SĐH
 • In bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ
5. Vũ Hoàng Lâm - Chuyên viên
 • + Theo dõi, thực hiện các công việc liên quan đến đề tài luận văn của HVCH
 • + Phụ trách các công việc liên quan chuyển trường, tạm ngừng, gia hạn thời gian học của HVCH
 • + Làm các thủ tục cho học viên bảo vệ luận văn
 • + Làm các thủ tục xét tốt nghiệp, cấp bằng
 • + Tham gia làm dữ liệu quản lí đào tạo HVCH.
6. Phạm Thị Nguyệt - Chuyên viên
 • Theo dõi, quản lí các công việc triển khai, tổ chức đào tạo NCS
 • Làm các thủ tục cho NCS bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp nhà nước
 • Làm các thủ tục để đề nghi ĐHQG cấp bằng TS cho các NCS
 • Tham gia làm dữ liệu về đào tạo NCS
 • Các công việc văn thư của phòng.
7. Lê Thị Kim Tân - Chuyên viên (làm việc tại phòng 605 vào buổi sáng )
 • Thực hiện và theo dõi các công việc liên quan đến hợp đồng về biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động