Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng 401 nhà E - Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (04) 38583799; 38585240 - Fax: (04) 38587326

Chức năng

Là đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác hành chính, quản trị văn phòng và quản lí cơ sở vật chất.

Ban lãnh đạo đơn vị

 • Trưởng phòng: Ông Đặng Ngọc Trai
 • Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Quang Thái
 • Phó Trưởng phòng: Ths. Lê Anh Tuấn

Nhiệm vụ

1. Công tác hành chính và quản trị văn phòng
 • Quản lí văn bản đi, văn bản đến, văn bản mật
 • Quản lí và sử dụng con dấu
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo
 • Quản lí và điều hành phương tiện đi lại
 • Quản lí các phương tiện thông tin, liên lạc, hệ thống mạng
 • Quản lí công tác an ninh, bảo vệ
 • Quản lí công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt
2. Quản lí cơ sở vật chất
 • Xây dựng và triển khai, giám sát các dự án đầu tư
 • Quản lí, sử dụng tài sản
 • Quản lí sửa chữa, cải tạo, xây dựng
 • Quản lí giảng đường
 • Quản lí, sử dụng điện, nước
 • Quản lí dịch vụ
 • Quản lí công tác vệ sinh, phòng dịch
 • Quản lí nhà đất trong phạm vi trường
3. Tổng hợp
 • Lập kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng
 • Tổng hợp, lập kế hoạch năm học và báo cáo tổng kết hàng năm
 • Đầu mối tổ chức công tác thống kê

Thi đua, khen thưởng

 • Bằng khen của  Giám đốc ĐHQGHN: năm 2003, 2004, 2005, 2007
 • Bằng khen Thủ tướng: năm 2006
 • Huân chương Lao động hạng Ba: năm 2007

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động