Phòng Hợp tác và Phát triển

Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo quốc tế (ĐN&HTĐTQT) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập năm 1995 trên cơ sở tách bộ phận Đối ngoại thuộc phòng Hành Chính - Đối ngoại của Trường. Phòng QHQT có nhiệm vụ giúp việc cho Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường về công tác quan hệ quốc tế, cụ thể như sau:

Quản lí các dự án quốc tế, Phòng ĐN&HTĐTQT phối hợp với các đơn vị xây dựng, thẩm định hồ sơ các dự án hợp tác quốc tế trước khi trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt, phối hợp với Ban tổ chức/ban điều hành tổ chức thực hiện dự án và tổng kết, báo cáo Hiệu trưởng khi dự án kết thúc;

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, khi đối tác nước ngoài dự định phối hợp với Trường tổ chức hội nghị hội thảo, hội thảo khoa học, Phòng ĐN&HTĐTQT có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch, báo cáo Hiệu trưởng để trình ĐHQGHN quyết định.

Hợp tác quốc tế về đào tạo và giao lưu, Phòng ĐN&HTĐTQT có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo văn bản thoả thuận giữa nhà trường và đối tác; triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác và giao lưu quốc tế của trường, chuẩn bị phần lễ nghi và chương trình đón khách nước ngoài tới thăm và làm việc tại trường.

Quản lí đoàn ra, đoàn vào, Phòng ĐN&HTĐTQT tiếp nhận hồ sơ của chuyên gia nước ngoài, lưu học sinh vào giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại trường, phối hợp với các phòng, ban liên quan xem xét, thẩm định, trình Hiệu trưởng để báo cáo ĐHQG quyết định; làm các thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn, bổ sung thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài; tiếp nhận hồ sơ của cán bộ và sinh viên xin đi công tác và học tập nước ngoài, xác nhận và trình Hiệu trưởng quyết định sau khi có ý kiến của các phòng ban có liên quan; quản lí hồ sơ, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến người nước ngoài đang học tập và và công tác tại trường và của cán bộ và sinh viên xin đi nước ngoài khi có yêu cầu.

Thành tích thi đua, khen thưởng:

  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo (năm 1998)
  • Tập thể Lao động giỏi cấp Trường (2002, 2003, 2004
  • Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN năm (2003, 2004, 2005)
  • Tập thể Lao động xuất sắc cấp Trường (2005, 2006)
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007)

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động