Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Phòng 402 nhà E - số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 8585243 - 5581927
 • Hộp thư điện tử: quyenkhtv@yahoo.com

2. Ban lãnh đạo

 • Trưởng Phòng: ThS Lê Thị Quyên
 • Phó Trưởng phòng: Bà Kim Thị Diệp Hà

3. Đội ngũ cán bộ

1. ThS Lê Thị Quyên
 • Năm sinh: 1970
 • Quê quán: Nam Định
 • Ngạch viên chức: Chuyên viên
 • Lĩnh vực phụ trách: Phó trưởng phòng phụ trách nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp (kinh phí đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu)
2. Kim Thị Diệp Hà
 • Năm sinh: 1974
 • Quê quán: Hà Nội
 • Ngạch viên chức: Kế toán viên
 • Lĩnh vực phụ trách: kế toán thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt, kế toán dự án Hoà lạc
3. Phùng Thị Kim Oanh
 • Năm sinh: 1971
 • Quê quán: Quảng Ninh
 • Ngạch viên chức: Kế toán viên
 • Lĩnh vực phụ trách: kế toán thanh toán  đề tài khoa học các cấp, kế toán thanh toán lương, bảo hiểm, kế toán thanh toán tiền giảng vượt giờ cán bộ trong trường
4. Đào Thu Thuỷ
 • Năm sinh: 1979
 • Quê quán: Hà Nội
 • Ngạch viên chức: Kế toán viên
 • Lĩnh vực phụ trách: kế toán thanh toán các dự án tài trợ, viện trợ; kế toán thuế thu nhập cá nhân
5. Nguyễn Tuấn Anh
 • Năm sinh: 1979
 • Quê quán: Yên Bái
 • Ngạch viên chức: Kế toán
 • Lĩnh vực phụ trách: kế toán thu và theo dõi các nguồn thu học phí, lệ phí các loại hình đào tạo, các lớp liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, kế toán theo dõi tài sản cố định
6. Nguyễn Thu Hương
 • Năm sinh: 1981
 • Quê quán: Hà Nội
 • Ngạch viên chức: kế toán
 • Lĩnh vực phụ trách: kế toán thanh toán các khoản chi qua ngân hàng, kho bạc
7. Phạm Thị Mỹ Anh
 • Năm sinh: 1979
 • Ngạch viên chức: thủ quỹ
 • Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ của Trường

4. Các thông tin khác

Phòng Kế hoạch - Tài vụ nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. * Các biểu mẫu, hướng dẫn thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Tài vụ

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động