Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học

Ban lãnh đạo

  • Trưởng Phòng: TS. Hoàng Văn Luân
  • Phó Trưởng Phòng: TS. Trịnh Văn Định

Thông tin liên hệ

Văn phòng làm việc: Phòng 708 nhà E

Điện thoại:

  • Văn phòng: (04) 3858 8342
  • Trưởng phòng: (04) 3858 427

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động