Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng 602 - Nhà E - Số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 38585246

Năm thành lập - Chức năng

- Thành lập năm 1995 trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức Cán bộ của Trường ĐHTHHN.

- Là đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy; thi đua - khen thưởng; bảo đảm thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban lãnh đạo đơn vị

 • Trưởng phòng: TS. Ngô Thị Kiều Oanh
 • Phó trưởng phòng: ThS. Lê Anh Xuân
 • Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tích Nghị

Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành trong trường, các nội quy, quy định về quản lí cán bộ, viên chức.

- Đề xuất việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ trong trường

- Đề xuất xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về định biên và quản lí biên chế; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỉ luật đối với cán bộ viên chức trong trường. Phối hợp với Đảng uỷ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Quản lí và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương, về bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (hưu trí, tử tuất,ốm đau, thai sản...)

- Quản lí và hoàn thành các thủ tục trong công tác xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các hình thức khen thưởng khác như xét tặng huân, huy chương, kỉ niệm chương...

- Tổ chức quản lí, lưu trữ hồ sơ, lí lịch cán bộ viên chức trong trường, bổ sung lí lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ viên chức theo quy định.

Thi đua, khen thưởng

 • Tập thể lao động xuất sắc: năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN: Năm 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
 • Huân chương Lao động hạng Ba: Năm 2008

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động