Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lí

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lí là một tổ chức khoa học, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lí, xã hội, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm được thành lập vào ngày 29 tháng 7 năm 2004. Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28 tháng 1 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lí khoa học và công nghệ; thông tư Liên Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường- Ban tổ chức cán bộ chính phủ số 195- LB ngày 13/11/1992 hướng dẫn đăng kí hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tên giao dịch tiếng Anh của trung tâm: Center for Assisting and Counsulting Psychology (viết tắt: C.A.C.P)

- Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

- Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Địa chỉ liên hệ

 • Trụ sở: Phòng 407 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 35571238
 • Thư điện tử: cacp@vnu.edu.vn

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung ứng các dịch vụ nghiên cứu, hỗ trợ và tư vấn tâm lí hàng đầu Việt Nam bằng việc đem lại giá trị tối đa và sự phát triển bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động quản trị và kinh doanh, đồng thời đem lại những giá trị tốt đẹp của cuốc sống cho các cá nhân đang gặp những khó khăn tâm lí.

Tôn chỉ

Trung tâm luôn hướng tới mục tiêu «Tất cả vì chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc của khách hàng»

Sứ mệnh

CACP là một tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lí vào cuộc sống. CACP có sứ mệnh mang lại sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp và đem lại những giá trị sống tốt đẹp cho con người, đặc biệt là những người có khó khăn tâm lí cần giúp đỡ, tương trợ.

Các giá trị của tổ chức

CACP tuân thủ và coi trọng các giá trị sau như là nguyên tắc hoạt động của mình:

 • Chất lượng
 • Hiệu quả
 • Trách nhiệm
 • Tin cậy
 • Bền vững

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm hoạt động dưới sự điều hành của Ban Giám đốc và hội đồng thành viên của trung tâm. *

Ban Giám đốc:

 • Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ
 • Phó Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hằng

* Các ban chuyên môn:

 • Ban Đào tạo, và Hướng nghiệp (Trưởng Ban: TS. Phạm Mạnh Hà)
 • Ban Kinh doanh và Quản lí doanh nghiệp (Trưởng Ban: PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ)
 • Ban Tư vấn các vấn đề xã hội (Trưởng Ban: PGS.TS Hoảng Mộc Lan)
 • Ban Hỗ trợ cha mẹ và trẻ em (Trưởng Ban: PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng )
 • Ban Thông tin, cơ sở vật chất (Trưởng Ban: Đinh Văn Nam)

Hội đồng khoa học của trung tâm gồm những giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ… hàng đầu trong lĩnh vực tâm lí học tại Việt Nam hiện nay:

 1. GS.VS Phạm Minh Hạc - Viện Nghiên cứu Con người
 2. GS.TS Phạm Tất Dong - Hội Khuyến học Việt Nam
 3. GS.TS Nguyễn Ngọc Phú  - Học viện Quân sự Quốc gia Việt Nam
 4. GS.TS Vũ Dũng - Viện Tâm lí học
 5. PGS.TS Lê Khanh - Khoa Tâm lí học
 6. PGS.TS Nguyễn Sinh Phúc - Viện Quân Y 103
 7. PGS.TS. Hoàng Mộc Lan - Khoa Tâm lí học, ĐHKHXH&NV
 8. PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Khoa Tâm lí học, ĐHKHXH&NV
 9. PGS.TS. Trương Khánh Hà - Khoa Tâm lí học, ĐHKHXH&NV
 10. TS. Trần Thu Hương - Khoa Tâm lí học, ĐHKHXH&NV

Ngoài ra, trung tâm còn có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, là những cán bộ, giảng viên và sinh viên ưu tú, có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lí học, đã tham gia và thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, đề tài trong và ngoài nước.

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động