Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu (Xiangfei Global Education Group) tổ chức Diễn đàn Giáo dục Đại học Việt-Trung và Triển lãm Giáo dục Trung Quốc.