Ngày 12/12/2017, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) cùng đại diện Khoa Đông phương học, Khoa Báo chí và Truyền thông, Phòng Hợp tác và Phát triển đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại học Hallym (Hàn Quốc) do GS. Choi Young Jae (Phó Hiệu trưởng Phụ trách Đào tạo) làm...


Ngày 17/10/2016, GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu Trưởng Trường ĐHKHXH&NV) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đảng Dân chủ Tiến bộ (Đài Loan) do bà Lee Li Feng (Ủy viên Lập pháp của Ủy ban Văn hóa & Giáo dục) dẫn đầu. Cùng tham dự có đại diện Khoa Xã hội học và Phòng Hợp tác và Phát triển.


On June 4th, 2016, Faculty of Oriental Studies held the first academic seminar among the series of seminars for young researchers titled “New studies on Japan and Asia” 2016.


15 năm một chặng đường, từ Đại hội đầu tiên đến nay, Hội sinh viên Trường ĐHKHXH&NV đã khẳng định được vị trí là người bạn đồng hành thân thiết của nhiều thế hệ sinh viên, đóng góp vai trò to lớn trong việc xây dựng các phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng bản sắc cho sinh viên Nhân văn.On November 17th 2015, Faculty of Journalism and Communication and Stirling University (UK) co-held the opening ceremony of the first Master Program in Communication Management at USSH. This is the first of its kind in North Vietnam.


On November 17th 2015, Faculty of Journalism and Communication and Stirling University (UK) co-held the opening ceremony of the first Master Program in Communication Management at USSH. This is the first of its kind in North Vietnam.The 50th Vietnamese and Lao relationship anniversary was friendly held on June 20th by Faculty of Library and Information Science, University of Social Sciences and Humanities (USSH).