Từ ngày 27/2 đến ngày 5/3/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

27/2

 

 

 

 

8h00

Ban Giám hiệu dự Giao ban Khối Hiệu bộ

Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB Trường; LĐ các phòng thuộc Khối Hiệu bộ

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

8h00

PHTr. H. A. Tuấn họp ở Bộ Khoa học và Công nghệ (cả ngày)

 

39 Trần Hưng Đạo

 

9h00

PHTr. T. T. M. Hoà làm việc với Kiểm toán Nhà nước đến hết ngày 28/2

Đại diện LĐ Phòng TCCB, Phòng ĐT, Phòng KH-TC, Phòng HC-TH

P. 305 nhà E

Phòng KH-TC

 

Hiệu trưởng đi công tác đến hết ngày 3/3

 

Anh

Phòng HT-PT

Thứ 3

28/2

 

 

 

 

8h00

PHTr. H. A. Tuấn họp ở Bộ Khoa học và Công nghệ

 

39 Trần Hưng Đạo

 

8h30

Thường vụ Đảng uỷ làm việc với Thường vụ Đoàn Thanh niên

 

P. 506 nhà E

VPĐU

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu họp về kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT ở ĐHQGHN đến năm 2020

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

12h45

PHTr. N. V. Kim lên lớp

 

P. 106 nhà C

 

13h00

PHTr. H. A. Tuấn họp nghiệm thu CTĐT ngành 2 Báo chí học

 

Khoa Báo chí và Truyền thông

Phòng ĐT

14h00

PHTr. H. A. Tuấn họp về mở ngành đào tạo thạc sĩ

 

Khoa Lịch sử

Phòng ĐT, Khoa Lịch sử

15h30

PHTr. H. A. Tuấn đi công tác đến hết ngày 4/3

 

Đài Loan

Khoa Văn học

Thứ 4

1/3

 

 

 

 

8h30

PHTr. T. T. M. Hoà họp về việc đánh giá CTĐT Tâm lý học

Đại diện LĐ Khoa Tâm lý học, TTĐBCLĐT

Khoa Tâm lý học

Khoa Tâm lý học

14h00

Đại diện Ban Giám hiệu họp về chính sách thu hút sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN

 

P. 202, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

16h00

PHTr. N. V. Kim lên lớp

 

P. 302 nhà AB

 

Thứ 5

2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

3/3

 

 

 

 

8h30

PHTr. N. V. Kim dự Hội thảoNghiên cứu so sánh Việt Nam – Hàn Quốc trong lịch sử hết ngày 4/3

Theo giấy mời

Tầng 8, P. 304, P. 302 và P. 506nhà E

Phòng QLNCKH, Phòng HT-PT, Phòng HC-TH, Phòng KH - TC

9h00

PHTr. T. T. M. Hoà dự thuyết trình của Đại sứ Venezuela

Đại diện LĐ và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Quốc tế học

P. 304 nhà E

Phòng HT-PT

10h00

PHTr. T. T. M. Hoà tiếp đoàn Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ

Đại diện LĐ Phòng ĐT, Khoa Quốc tế học

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

Thứ 7

4/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

5/3

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng đi công tác đến ngày 7/3

 

Pleiku

 

Tin liên quan

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động