1. Hoạt động đào tạo

- Hệ cử nhân báo chí học: Mã số: 604
- Hệ thạc sĩ báo chí học: Mã số: 60.32.01
- Hệ tiến sĩ báo chí học: Mã số: 62.32.01.01.
- Số lượng sinh viên đã đào tạo: 5.000
- Số lượng sinh viên đang đào tạo: 1.000

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- 45 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường, cấp Đại học QGHN và cấp Bộ đã nghiệm thu.
- Một số công trình tiêu biểu.
+ Lịch sử báo chí Việt Nam (Do quỹ Toyota Foundation tài trợ)
+ Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên báo chí (Do quỹ Sasakawa tài trợ)
+ Báo chí Việt Nam thời kì đổi mới (Đề tài đặc biệt Đại học QGHN).

3. Hợp tác quốc tế

- Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nga, Hàn Quốc, Thuỵ Điển.
+ Lịch sử báo chí Việt Nam (Do quỹ Toyota Foundation tài trợ)
+ Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên báo chí (Do quỹ Sasakawa tài trợ)
+ Trung tâm nghiên cứu truyền thông Việt Nam (Dự án đang tiến hành với Đại học Virginia- Mĩ).
Được thành lập năm 1990, hiện nay Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học KHXH&NV) đã trở thành một trong 4 cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông có chất lượng chuyên môn tốt; có ảnh hưởng ngày càng rộng rãi trong giới báo chí và xã hội; và là một địa chỉ đào tạo tin cậy, uy tín. Những người tốt nghiệp khoa Báo chí và Truyền thông đa số đã phát huy nghề nghiệp và có đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Các nhiệm vụ
:
- Đào tạo phóng viên, biên tập viên, nhân viên quan hệ công chúng (PR), quảng cáo, tổ chức sự kiện… có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.
- Nghiên cứu khoa học, lí luận và thực tiễn báo chí truyền thông trong nước, khu vực và quốc tế.
- Quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển chung
:
Xây dựng và phát triển thành khoa Báo chí và Truyền thông mạnh, chất lượng cao về đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông, mở rộng và cập nhật các lĩnh vực đào tạo theo nhu cầu xã hội. Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

Một số thành tích đã đạt được:
- 04 giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường cho tập thể khoa.
- 02 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho tập thể khoa.
- Huân chương Lao động hạng Nhất: GS. Hà Minh Đức
- Huân chương Lao động hạng Ba: PGS.TS. Đỗ Xuân Hà
- Danh hiệu Nhà giáo nhân dân: GS. Hà Minh Đức
- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: PGS.TS. Đỗ Xuân Hà
- Giải thưởng Nhà nước: GS. Hà Minh Đức

1. Cán bộ cơ hữu

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Ngạch VC Lĩnh vực chuyên môn
1. Đinh Văn Hường 1962 PGS.TS GVC Báo chí truyền thông
2. Dương Xuân Sơn 1954 PGS.TS GVC Báo chí truyền thông
3. Vũ Quang Hào 1954 PGS.TS GVC Báo chí truyền thông
4. Trần Quang 1952 CN GV Báo chí truyền thông
5. Phạm Đình Lân 1958 ThS GVC Báo chí truyền thông
6. Đặng Thu Hương 1974 TS GV Báo chí truyền thông
7. Nguyễn Thị Thanh Huyền 1974 TS GV Báo chí truyền thông; Quan hệ công chúng; Quảng cáo
8. Vũ Trà My 1974 NCS GV Báo chí truyền thông
9. Đỗ Anh Đức 1976 NCS tại Úc GV Báo chí truyền thông
10. Nguyễn Sơn Minh 1977 NCS GV Báo chí truyền thông
11. Phạm Thị Lan 1981 ThS GV Báo chí truyền thông
12. Bùi Việt Hà 1980 ThS GV Báo chí truyền thông
13. Nguyễn Thu Giang 1982 ThS GV Báo chí truyền thông
14. Lê Thu Hà 1984 HVCH GV Báo chí truyền thông
15. Hoàng Thu Hà 1986 HVCH GV Báo chí truyền thông
16. Phan Văn Kiền 1985 HVCH GV Báo chí truyền thông
17. Nguyễn Thị Thuận 1973 CN Chuyên viên Văn học; Báo chí truyền thông
Các cán bộ đã nghỉ hưu
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Ngạch VC Lĩnh vực chuyên môn
1. Hà Minh Đức 1935 GS GVCC Văn học; Báo chí
2. Đỗ Xuân Hà 1937 PGS.TS GVCC Văn học; Báo chí quốc tế
3. Đoàn Hương 1951 TSKH GVC Văn học, văn hoá; Báo chí
4. Trịnh Hồ Khoa 1940 TS GVC Văn học
5. Đỗ Chỉnh 1945 ThS GVC Văn học; Báo chí
6. Nguyễn Thị Minh Thái 1951 PGS.TS GVC Văn hoá, văn học; Báo chí

2. Cán bộ kiêm nhiệm, thỉnh giảng

STT Họ và tên Nămsinh Học hàm, học vị Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1. Tạ Ngọc Tấn 1955 GS.TS Báo chí truyền thông TC Cộng sản
2. Đinh Thế Huynh 1954 TS Báo chí truyền thông Báo Nhân dân
3. Trần Đăng Tuấn 1954 TS Báo chí truyền thông Đài THVN
4. Tạ Bích Loan 1968 TS Báo chí truyền thông Đài THVN
5. Vũ Văn Hiền 1950 GS.TS Kinh tế báo chí Đài TNVN
6. Đậu Ngọc Đản 1952 TS Báo chí truyền thông Đài THVN
7. Lê Thanh Bình 1952 PGS.TS Báo chí truyền thông Bộ Ngoại giao
8. Nguyễn Văn Dững 1955 PGS.TS Báo chí truyền thông Học viện BC-TT
9. Nguyễn Thị Thoa 1954 TS Báo chí truyền thông Học viện BC-TT
10. Nguyễn Đức Dũng 1955 PGS.TS Báo chí truyền thông Học viện BC-TT
11. Nguyễn Trí Nhiệm 1954 TS Báo chí truyền thông Học viện BC-TT
12. Phạm Tất Thắng 1955 TS Kinh tế báo chí TC Cộng sản
13. Hoàng Hải 1954 TS Kinh tế truyền thông TC Cộng sản
14. Phạm Thành Hưng 1955 PGS.TS Văn học; Báo chí truyền thông Khoa Văn học - Trường ĐHKHXH&NV
15. Đỗ Quang Hưng 1949 GS.TS Lịch sử báo chí Viện Tôn giáo
16. Hồng Vinh 1947 PGS.TS Báo chí truyền thông Ban TGTW
17. Đào Duy Quát 1947 PGS.TS Báo chí truyền thông Ban TGTW
18. Nguyễn Mạnh Cường 1963 ThS Báo chí truyền thông Báo Lao Động
19. Nguyễn Thanh Sơn 1970 ThS Báo chí truyền thông Công ty TT T&A
20. Nguyễn Sĩ Đại 1954 TS Văn học; Báo chí truyền thông Báo Nhân dân
21. Đỗ Phan Ái 1953 ThS Ảnh báo chí Học viện BC-TT
22. Vũ Huyến 1950 CN Ảnh báo chí TTXVN
23. Trần Đăng Thao 1950 TS Báo chí truyền thông Báo GD&TĐ
24. Vũ Duy Thông 1948 PGS.TS Văn học; Báo chí truyền thông Báo điện tử ĐCSVN
25. Hoàng Anh 1964 TS Ngôn ngữ; Ngôn ngữ Báo chí Học viện BC-TT
26. Bùi Tiến Dũng 1976 ThS Báo chí truyền thông Tạp chí Thế giới mới
27. Nguyễn Vũ Tùng 1949 CN Báo chí truyền thông
27. Đinh Thị Thuý Hằng 1958 PGS.TS Báo chí truyền thông Học viện BC-TT
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động