Khoa Khoa học Chính trị tiền thân là Bộ môn Khoa học Chính trị được thành lập năm 1995, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm đáp ứng những nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về Chính trị học – những người có khả năng nghiên cứu và thực hành chính trị, có năng lực hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về Chính trị học.

Từ năm học 2005-2006, Khoa bắt đầu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ hai chuyên ngành: Chính trị học và Hồ Chí Minh học.

Từ năm học 2008 – 2009, Khoa bắt đầu đào tạo đại học ngành Chính trị học. Năm 2012, khoá sinh viên đầu tiên của Khoa (QH.2008-CTH) đã tốt nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chi uỷ

Bí thư: Lưu Minh Văn

Phó Bí thư: Phạm Quốc Thành

2. Ban Chủ nhiệm

Trưởng Khoa:
GS.TS. Phùng Hữu Phú
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lí luận TW
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng
Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW

Phụ trách: Phụ trách chung, Công tác cán bộ

Phó Trưởng Khoa:
TS. Lưu Minh Văn
Phụ trách: Đào tạo Sau đại học; Công tác Tài chính
ĐT: 0983115658
e-mail: nvminhvan@yahoo.com

Phó Trưởng Khoa:
PGS.TS. Lại Quốc Khánh
Phụ trách: Đào tạo Đại học
ĐT: 0903940998
e-mail: khanhlq@vnu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa:
TS. Phạm Quốc Thành
Phụ trách: Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Hành chính
ĐT: 0912010021
e-mail: Thanh.pham131@gmail.com

3. Hội đồng Khoa học – Đào tạo

GS.TS. Phùng Hữu Phú         Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Đỗ Quang Hưng         Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. Lưu Minh Văn            Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS. Phạm Quốc Thành        Uỷ viên Thư kí

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh        Uỷ viên

GS.TS. Mạch Quang Thắng        Uỷ viên

GS.TS. Hoàng Chí Bảo        Uỷ viên

PGS.TS. Lại Quốc Khánh        Uỷ viên

PGS.TS. Phạm Hồng Tung        Uỷ viên

PGS. TS. Lưu Văn An        Uỷ viên

PGS.TS. Vũ Hoàng Công        Uỷ viên

PGS.TS. Vũ Ngọc Tú        Uỷ viên

TS. Nguyễn Mạnh Hùng        Uỷ viên

TS. Ngô Huy Đức            Uỷ viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo        Uỷ viên

4. Các Bộ môn chuyên môn

4.1. Bộ môn Chính trị Việt Nam:

    + PGS.TS Đinh Xuân Lý       Trưởng Bộ môn

    + TS. Phạm Quốc Thành      Phó trưởng Bộ môn 

    + CN. Nguyễn Thị Kim Hoa

4.2. Bộ môn Chính trị quốc tế:
    + GS.TS. Đỗ Quang Hưng         Trưởng Bộ môn

    + TS. Trần Bách Hiếu                 Phó trưởng Bộ môn

    + TS. Nguyễn Anh Cường

4.3. Bộ môn Lí thuyết chính trị:
    + TS. Lưu Minh Văn                   Trưởng Bộ môn
    + TS. Nguyễn Thị Châu Loan     Phó trưởng Bộ môn

    + ThS. Vũ Thị Minh Thắng

    + CN. Nguyễn Văn Thắng
4.4. Bộ môn Hồ Chí Minh học:
    + PGS.TS. Lại Quốc Khánh         Trưởng Bộ môn
    + TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng       Phó trưởng Bộ môn

    + ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh

    + ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
    + ThS. Nguyễn Thanh Tùng

5. Ban Chấp hành Công đoàn

+ Trần Thị Quang Hoa             Chủ tịch

+ Đỗ Thị Ngọc Anh                 Phó Chủ tịch

+ Nguyễn Thanh Tùng             Uỷ viên

6. Đoàn Thanh niên

Nguyễn Văn Thắng            Bí thư Chi đoàn cán bộ

Nguyễn Thị Kim Hoa             Bí thư Liên chi đoàn

Hoạt động đào tạo

Khoa Khoa học Chính trị được giao nhiệm vụ  đào tạo các chương trình sau:

1. Bậc đại học hệ chính quy

 • Ngành đào tạo: Chính trị học
 • Mã ngành tuyển sinh: D310201
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2008-2009 (QH-2008-X)
 • Đối tượng tuyển: Khối A, C, D
 • Chương trình khung: xem trên Trang thông tin tuyển sinh

2. Bậc thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Chính trị học
  - Chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60.31.02.01)
  - Chuyên ngành Hồ Chí Minh học (Mã số: 60.31.02.04)
 • Thời gian học: 02 năm
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2005-2006
 • Đối tượng tuyển:

- Những người có bằng cử nhân đúng chuyên ngành.

- Những người có bằng cử nhân ngành gần, ngành khác sẽ phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

3. Bậc tiến sĩ

 • Chuyên ngành đào tạo
  - Chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 62.31.02.01)
  - Chuyên ngành Hồ Chí Minh học (Mã số: 62.31.02.04)
 • Thời gian học: 03 năm
 • Bắt đầu đào tạo từ năm học 2005-2006
 • Đối tượng tuyển: theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các lớp ngắn hạn

Hàng năm, Khoa Khoa Khoa Chính trị được Trường ĐHKHXH&NV giao nhiệm vụ đào tạo các ngắn hạn (từ 03 đến 06 tháng) cấp chứng chỉ, cụ thể:

 • Chứng chỉ giảng viên môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh”
 • Chứng chỉ hoàn thành bổ túc kiến thức ngành chính trị học cho những đối tượng đã tốt nghiệp một ngành đại học gần, ngành khác để dự thi cao học ngành Chính trị học.

Và các lớp liên kết ngắn hạn khác theo kế  hoạch của Nhà trường.

Lên trên

Định hướng NCKH và hợp tác quốc tế

1. Định hướng nghiên cứu khoa học

Để phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và mục tiêu phát triển Khoa Khoa học Chính trị trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Chính trị học có trình độ cao, có đóng góp trong nghiên cứu những vấn đề chính trị thực tiễn, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ tập trung vào 3 định hướng nghiên cứu lớn: lý thuyết chính trị; thực tiễn chính trị Việt Nam và thực tiễn chính trị quốc tế.

Với đặc điểm ngành Chính trị học là ngành mới ở nước ta và rất mới trong hệ thống đào tạo của nhà nước, từ những định hướng lớn trên, trong lộ trình khoảng 5 đến 7 năm tới sự lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học Chính trị sẽ ưu tiên cho những đề tài phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo.

2. Hoạt động hợp tác quốc tế

Khoa có quan hệ hợp tác, trao đổi giảng viên và nghiên cứu các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của một số trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, trong đó có các trường đại học lớn như: Đại học Connecticut, Đại học Oregon, Đại học California, Đại học NewYork, Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ), Đại học Toronto (Canada), Học viện Chính trị Paris, Đại học Tolouse (Pháp), Đại học Stockholm (Thụy Điển); Đại học Giesen (CHLB Đức)… và một số trường đại học khác trong khu vực.

Những lĩnh vực hợp tác chính gồm: nghiên cứu; tổ chức hội thảo, hội nghị Quốc tế; giảng dạy; trao đổi giảng viên, học viên và sinh viên.

Các bộ phận phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

1. Bộ phận Văn phòng – Tư liệu

1.1. Văn phòng

 • Phòng 210, tầng 2, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Điện thoại: 0438588173
 • Trực Văn phòng: CN. Phạm Quỳnh Hương
 • Thời gian trực: Giờ hành chính các ngày trong tuần

1.2. Phòng Tư liệu

 • Phòng 213, tầng 2, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Trực Phòng Tư liệu: ThS. Trần Thị Quang Hoa
  + ĐT: 0904479909
  + e-mail: hoalong15-26@yahoo.com
 • Thời gian trực: Giờ hành chính các ngày trong tuần

2. Bộ phận phục vụ đào tạo

 • Trợ lí đào tạo SĐH: ThS. Vũ Thị Minh Thắng
  ĐT: 0903940998
  e-mail: khct.sdh@gmail.com
  Lịch tiếp học viên: thông báo vào đầu học kì
 • Trợ lí Đào tạo Đại hoc : ThS. Đặng Anh Dũng
  ĐT: 0989347922
  e-mail: anhdungkhct@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì
 • Trợ lí Chính trị và Công tác sinh viên:
  ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  ĐT: 0912620430
  e-mail: thanhtungf308@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì.
 • Trợ lí Nghiên cứu Khoa học sinh viên: CN. Hồ Hoàng Thái
  ĐT: 01697602062
  email: cavoi00@gmail.com
  Lịch tiếp sinh viên: thông báo vào đầu học kì.
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2009-X: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  ĐT: 0912620430
  e-mail: thanhtungf308@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2010-X: ThS. Đặng Anh Dũng
  ĐT: 0989347922
  e-mail: anhdungkhct@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá QH.2011-X: ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng
  ĐT: 0979577727
  e-mail: hangkhct@gmail.com
 • Cố vấn học tập Khoá 2012-X: ThS. Trần Bách Hiếu
  ĐT: 0902240021
  e-mail: bachhieu168@gmail.com

 

1. Cán bộ đương nhiệm

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Lĩnh vực chuyên môn

1

Phùng Hữu Phú

1949

GS.TS

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Đỗ Quang Hưng

1946

GS.TS

Lịch sử

3

Lưu Minh Văn

1958

TS

Triết học

4

Lại Quốc Khánh

1976

PGS.TS

Triết học

5

Phạm Quốc Thành

1977

NCS

Lịch sử

6

Đinh Xuân Lý

1957

PGS.TS

Lịch sử

7

Trần Hữu Chu

1956

CN

Vật lí học

8

Nguyễn Anh Cường

1976

TS

Lịch sử

9

Đặng Anh Dũng

1983

ThS

Chính trị học

10

Nguyễn Thuý Hằng

1977

NCS

Báo chí truyền thông

11

Trần Bách Hiếu

1985

NCS

Lịch sử

12

Trần Thị Quang Hoa

1975

NCS

Lịch sử

13

Phạm Quỳnh Hương

1984

CN

Quản trị kinh doanh

14

Nguyễn Thị Châu Loan

1968

NCS

Triết học

15

Vũ Thị Minh Thắng

1975

ThS

Triết học

16

Đỗ Thị Ngọc Anh

1976

ThS

Triết học

17

Nguyễn Ngọc Diệp

1977

ThS

Triết học

18

Nguyễn Thanh Tùng

1982

ThS

Triết học

19

Nguyễn Thị Kim Hoa

1990

CN

Chính trị học

20

Nguyễn Văn Thắng

1990

CN

Chính trị học

 

2. Các cán bộ đã nghỉ hưu

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Lĩnh vực chuyên môn

1

Lê Mậu Hãn

1935

PGS

Lịch sử

2

Bùi Thanh Quất

1936

PGS

Triết học

3

Phan Chí Thành

1946

TS

Lịch sử, Triết học

4

Nguyễn Thu Hà

1957

                                   Cán bộ hành chính

 

3. Cán bộ kiêm nhiệm, thỉnh giảng

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1

Lưu Văn An

PGS.TS

Chính trị học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2

Trần Thị Phúc An

TS

Hồ Chí Minh học

Đại học Mỏ - Địa chất

3

Hoàng Chí Bảo

GS.TS

Triết học, chính trị học

Hội đồng lí luận TW

4

Vũ Hoàng Công

PGS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

5

Phạm Văn Chúc

PGS.TS

Triết học

Hội đồng lí luận TW

6

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

Luật học

Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Đinh Xuân Dũng

PGS.TS

Báo chí học

Ban tuyên giáo Trung ương

8

Ngô Huy Đức

TS

Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

9

Vũ Văn Hà

PGS.TS

Kinh tế chính trị

Tạp chí Cộng sản

10

Phạm Thị Hoàng Hà

TS

Triết học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

11

Vũ Quang Hiển

PGS.TS

Lịch sử

ĐHKHXH-NV

12

Trần Thị Thu Hoài

TS

Chính trị học

Đại học Kinh tế Quốc dân

13

Trần Quang Huy

TS

Báo chí

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14

Nguyễn Linh Khiếu

PGS.TS

Triết học

Tạp chí Cộng sản

15

Võ Văn Lộc

PGS.TS

Giáo dục học

Đại học Sài Gòn

16

Nguyễn Bá Linh

PGS.TS

Lịch sử

Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia

17

Nguyễn Viết Ngoạn

PGS.TS

Văn học

Đại học Sài Gòn

18

Hà Quang Ngọc

TS

Triết học

Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ

19

Lê Minh Quân

PGS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

20

Vũ Ngọc Tú

PGS.TS

Ngôn ngữ

Khoa Quốc tế học – ĐH Quốc gia Hà Nội

21

Phạm Hồng Tung

PGS.TS

Lịch sử, Chính trị học

Đại học Quốc gia Hà Nội

22

Đoàn Trường Thụ

TS

Triết học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

23

Vũ Duy Thông

PGS.TS

Triết học

Ban Tuyên giáo TW

24

Mạch Quang Thắng

GS.TS

Lịch sử

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

25

Nguyễn Minh Thuyết

GS.TS

Ngôn ngữ học

Văn phòng Quốc hội

26

Nguyễn Minh Phương

PGS.TS

Triết học

Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ nội vụ

27

Phan Xuân Sơn

GS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

28

Phạm Minh Sơn

TS

Quốc tế học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

29

Lưu Văn Sùng

GS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia

30

Nguyễn Văn Vĩnh

PGS.TS

Triết học, Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

31

Phạm Thái Việt

PGS.TS

Triết học

Bộ ngoại giao

32

Nguyễn Hoài Văn

PGS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia

33

B.W. Fraser

GS.TS

Chính trị học

Đại học Connecticut (USA)

34

Eva Hanson

TS

Chính trị học

Đại học Stockholm (Thuỵ Điển)

35

Detlef Briesen

GS.TS

Chính trị học

Đại học Giesen (CHLB Đức)

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động