Cùng với việc ra đời Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội theo Quyết định số 2138/TC ngày 4-6-1956 của Chính phủ, Khoa Lịch Sử - một trong những khoa đầu tiên của Trường cũng được thành lập. Từ năm 1995 đến nay, trong đội hình của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Lịch sử tiếp tục khẳng định vị trí là trung tâm đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sử học chất lượng cao của cả nước, là địa chỉ nghiên cứu và đào tạo tin cậy của Việt Nam và quốc tế. Khoa có trên 7000 sinh viên các hệ, nghiên cứu sinh, học viên cao học đã và đang học tập, trong đó có trên 140 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trên 600 luận văn thạc sĩ.

Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ Nhiệm Khoa:

 • PGS.TS Vũ Văn Quân

Phó chủ nhiệm khoa:

 • TS. Trần Thiện Thanh
 • PGS.TS Hoàng Anh Tuấn
 • TS. Phạm Đức Anh
 • TS. Đặng Hồng Sơn

Các bộ môn, tổ chuyên môn

 • Bộ môn Khảo cổ học:

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

 • Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

 Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Ngô Đăng Tri

 • Bộ môn Văn hoá học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam:

Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

 • Bộ môn Lí luận Sử học:

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Hồng

 • Bộ môn Lịch sử Thế giới:

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

 • Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại:

Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TSKH. Vũ Minh Giang

 • Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cận - Hiện đại :

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đình Lê

 • Bộ môn Lịch sử đô thị:

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

 • Tổ Tư liệu - Văn phòng

Các Trung tâm thuộc Khoa

 • Trung tâm Liên văn hoá và Lịch sử:

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Phan Phương Thảo

Thông tin hiên hệ

 • Địa chỉ: tầng 3 nhà B Trường ĐHKHXH&NV - số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.35589847 / 04.38585284; Fax: 04.35589847
Khoa Lịch sử hiện có trên 70 cán bộ cơ hữu và cán bộ kiêm nhiệm.

TT Họ và tên Năm sinh Học hàm Học vị Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy
1 Nguyễn Hải Kế 1954 PGS, NGƯT TSKH Văn hoá học
2 Ngô Đăng Tri 1953 PGS, NGƯT TS Lịch sử Đảng CSVN
3 Hoàng Hồng 1953 PGS TS Lí luận sử học
4 Nguyễn Văn Kim 1962 PGS TS Lịch sử thế giới
5 Hoàng Lương 1944 PGS, NGƯT TS Nhân học
6 Vũ Quang Hiển 1951 PGS TS Lịch sử Đảng CSVN
7 Vũ Văn Quân 1963 PGS TS Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
8 Nguyễn Đình Lê 1952 PGS TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
9 Lê Sĩ Giáo 1949 PGS TS Nhân học
10 Lâm Mỹ Dung 1959 PGS TS Khảo cổ học
11 Nguyễn Huy Cát 1951 ThS Lịch sử Đảng CSVN
12 Vũ Đình Kông 1949 ThS Lịch sử Đảng CSVN
13 Lê Văn Thịnh 1955 TS Lịch sử Đảng CSVN
14 Nguyễn Quang Liệu 1968 ThS, NCS Lịch sử Đảng CSVN
15 Lê Thị Quỳnh Nga 1976 ThS, NCS Lịch sử Đảng CSVN
16 Đỗ Thị Thanh Loan 1981 ThS Lịch sử Đảng CSVN
17 Nguyễn Xuân Mạnh 1953 GVC Khảo cổ học
18 Nguyễn Chiều 1954 GVC Khảo cổ học
19 Đặng Hồng Sơn 1980 ThS Khảo cổ học
19 Nguyễn Thị Hoài Phương 1980 ThS, NCS Văn hoá học
20 Đỗ Thị Hương Thảo 1975 ThS Văn hoá học
21 Nguyễn Bảo Trang 1982 HVCH Văn hoá học
22 Lê Văn Sinh 1951 GVC Lí luận sử học
23 Phan Phương Thảo 1962 TS Lí luận sử học
24 Đinh Thuỳ Hiên 1979 ThS Lí luận sử học
25 Nguyễn Văn Ánh 1952 GVC Lịch sử thế giới
26 Hoàng Anh Tuấn 1976 TS Lịch sử thế giới
27 Lý Tường Vân 1975 ThS, NCS Lịch sử thế giới
28 Trần Thiện Thanh 1976 TS Lịch sử thế giới
29 Phạm Văn Thuỷ 1982 ThS Lịch sử thế giới
30 Nguyễn Nhật Linh 1985 CN, NCS Lịch sử thế giới
31 Nguyễn Ngọc Phúc 1978 ThS, NCS Lịch sử cổ trung đại Việt Nam
32 Phạm Đức Anh 1980 ThS NCS Lịch sử cổ trung đại Việt Nam
33 Đỗ Thuỳ Lan 1981 CN, NCS Lịch sử cổ trung đại Việt Nam
34 Trần Viết Nghĩa 1977 ThS, NCS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
35 Trương Bích Hạnh 1982 ThS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
36 Hoàng Hồng Nga HVCH Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
37 Phạm Văn Thành 1953 GVC Nhân học
38 Nguyễn Văn Chính 1956 PGS TS Nhân học
39 Nguyễn Văn Sửu 1973 TS Nhân học
40 Đỗ Hữu Thành 1966 CN Hán Nôm
41 Lê Kim Dung 1968 ThS Lịch sử cổ trung đại Việt Nam
42 Nguyễn Thị Diên 1982 CN Lưu trữ học
43 Trịnh Văn Bằng 1983 CN Thông tin-Thư viện
44 Phan Huy Lê 1934 GS, NGND Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
45 Lương Ninh GS
46 Vũ Dương Ninh 1937 GS, NGND Lịch sử thế giới
47 Hoàng Văn Khoán 1935 PGS, NGƯT TS Khảo cổ học
48 Hán Văn Khẩn 1940 PGS, NGND TS Khảo cổ học
49 Phạm Xanh 1943 PGS NGƯT TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
50 Trương Thị Tiến 1952 PGS TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
51 Vũ Minh Giang 1951 GS NGƯT TS Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
52 Nguyễn Quang Ngọc 1952 GS NGƯT TS Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
53 Nguyễn Văn Khánh 1955 GS NGƯT TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
54 Phạm Xuân Hằng 1950 PGS Lí luận sử học
55 Phạm Hồng Tung 1963 PGS TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
56 Trần Kim Đỉnh 1952 PGS TS Lí luận Sử học
57 Đặng Xuân Kháng 1954 TS Lịch sử thế giới
58 Đỗ Quang Hưng 1946 GS TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
59 Trịnh Nhu 1937 GS, NGND TS Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
60 Tô Ngọc Thanh GS Văn hoá học
61 Ngô Đức Thịnh GS Nhân học, Văn hoá học
62 Nguyễn Mạnh Hà PGS Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại,
63 Hồ Khang PGS Lịch sử Việt Nam
64 Lê Đình Sĩ PGS Lịch sử Việt Nam
65 Nguyễn Văn Nhật PGS Lịch sử Việt Nam
66 Trần Thị Vinh PGS Lịch sử Việt Nam cổ-trung đại
67 Đinh Thu Cúc PGS Lịch sử Việt Nam hiên đại, Lịch sử Đảng
68 Nguyễn Hồng Dương PGS Văn hoá học
69 Buì Quang Thắng Văn hoá học
70 Vũ Thế Long Văn hoá học
71 Mai Văn Hai PGS Văn hoá học
72 Lương Hồng Quang PGS Văn hoá học
73 Nguyễn Hồng Lý PGS Nhân học, Văn hoá học

Nhiệm vụ đào tạo

Các ngành đào tạo hệ đại học:
 • Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại
 • Lịch sử Việt Nam Cận - Hiện đại
 • Lịch sử Thế giới
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khảo cổ học
 • Văn hoá học
Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:
 • Lịch sử Thế giới
 • Lịch sử Việt Nam
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khảo cổ học
 • Dân tộc học
 • Biên soạn lịch sử và sử liệu học
Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
 • Lịch sử Thế giới cận đại, hiện đại
 • Lịch sử Việt Nam
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khảo cổ học
 • Dân tộc học
 • Biên soạn lịch sử và sử liệu học
Định hướng đào tạo
 • Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu của thực tiễn kinh tế - xã hội;
 • Tăng cường đào tạo đa ngành, liên ngành (liên lịch sử - văn hoá, lịch sử kinh tế, không gian lịch sử - văn hoá);
 • Đào tạo chất lượng cao (gồm: Cử nhân chất lượng cao; Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam, Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại theo chương trình và tiêu chuẩn quốc tế);
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực hội nhập quốc tế của công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ thực tiễn công nghiệp hoá, hiên đại hoá.

Hợp tác quốc tế

Khoa Lịch sử đã từng đón hàng trăm chuyên gia từ các nước :
 • Nga, Ucraina, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Australia; Hà Lan, Pháp, Đức, Anh, Italia, Na Uy, Thuỵ Điển; Mĩ, Canada,… đến làm việc theo các chương trình hợp tác.
 • Nhiều nghiên cứu sinh, thực tập sinh, học viên cao học và sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Mĩ, Australia, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Nga, Ucraina, Pháp đã chọn Khoa Lịch sử làm nơi tu nghiệp, trong đó có mười người đã nhận được học vị tiến sĩ, thạc sĩ.

Các định hướng nghiên cứu chính

 • Quá trình lãnh thổ - văn hoá Việt Nam;
 • Việt Nam với khai thác và chủ quyền trên biển;
 • Các tộc người và văn hoá Việt Nam;
 • Tiếp xúc và giao lưu trong lịch sử văn hoá Việt Nam với các khu vực, các nền văn minh trong tiến trình lịch sử: + Giữa các vùng miền, các tộc người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam trong các thời kì lịch sử; + Với Trung Quốc, Đông Dương, Đông Nam Á, Nam Á, Nga, Đông Bắc Á, Tây Âu, Mĩ.
 • Đặc điểm vận động của lịch sử, văn hoá và con đường phát triển của Việt Nam;
 • Nghiên cứu và phát triển nông thôn: các thời kì Phong kiến, Pháp thuộc, hiện đại;
 • Đô thị, quá trình đô thị hoá và sự phát triển bền vững: các vấn đề liên quan đến lịch sử và quá trình đô thị hoá như: lịch sử hình thành, văn hoá đô thị, quản lí đô thị ... ở Việt Nam và kinh nghiệm thế giới ...
 • Khu vực học: quá trình, đặc điểm vận động của lịch sử các khu vực, các vùng kinh tế - xã hội - văn hoá ...

Một số danh hiệu đạt được

Khoa Lịch sử được Nhà nước trao tặng:
 • 01 Huân chương lao động hạng Nhất
 • 01 Huân chương lao động hạng Ba
 • Danh hiệu Anh hùng lao động (năm 2000)
Nhiều thầy, cô giáo trong Khoa được tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Đại học Quốc gia…về thành tích đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hơn 50 thầy cô giáo được nhận Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Vì sự nghiệp khoa học công nghệ, Vì sự nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, Vì thế hệ trẻ... vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động