Hiện nay, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có 15 cán bộ cơ hữu, gồm 03 PGS, 04 TS, 07 ThS, 03 cử nhân; và gần 20 cán bộ có trình độ cao ở các cơ quan, đơn vị khác làm cộng tác viên và giảng viên kiêm nhiệm (01 TSKH và 06 PGS).

STT Họ tên Năm sinh Học hàm, học vị Ngạch VC
Bộ môn Lưu trữ học
1. Nguyễn Văn Hàm 1944 PGS GVC
2. Nguyễn Thị Liên Hương 1958 TS GVC
3. Đoàn Thị Hoà 1971 TS GV
4. Đào Đức Thuận 1978 ThS GV
5. Trần Phương Hoa 1982 ThS GV
Bộ môn Quản trị văn phòng
6. Đào Xuân Chúc 1949 PGS, TS GVC
7. Nguyễn Thị Kim Bình 1969 ThS GV
8 Cam Anh Tuấn 1979 ThS GV
9. Phạm Thị Diệu Linh 1983 CN GV
Bộ môn Văn bản và Hành chính học
10. Vũ Thị Phụng 1959 PGS, TS GVC
11. Lê Thị Nguyệt Lưu 1973 ThS GV
12. Lê Tuấn Hùng 1976 Ths (NCS) GV
13. Trần Thanh Tùng 1977 ThS GV
Văn phòng Khoa
14. Hà Thị Mỹ Hiệp 1967 CN CV
15. Đặng Thị Chi 1977 CN CV

1. Hoạt động đào tạo

Trong thời gian từ 1996 đến 2007 đã có trên 2.500 sinh viên chính quy và tại chức ra trường, (trong đó có 20 cử nhân quốc tịch Lào, 01 cử nhân người Campuchia).

Ở bậc sau đại học, trên 50 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, (trong đó có 02 người Lào); 03 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiên sĩ chuyên ngành biên soạn lịch sử và sử liệu học do giảng viên Khoa hướng dẫn.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo trên 300 sinh viên hệ chính quy, trên 600 sinh viên hệ tại chức và hơn 30 học viên cao học, ngoài ra Khoa còn tổ chức các lớp ngắn hạn cho hàng trăm công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp…

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trên 200 bài báo và chuyên luận đã được công bố trên các tạp chí khoa học của Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Xưa và nay, Tạp chí Lịch sử quân sự, Tạp chí Dấu ấn thời gian, Tạp chí Quản lí Nhà nước … Hàng chục báo cáo khoa học được trình bày trong các hội thảo khoa học do các cơ quan nghiên cứu, quản lí ở Trung ương và địa phương tổ chức.

Cán bộ Khoa đã chủ trì hàng chục đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Đại học quốc gia, cấp trường, hoặc cấp nhà nước như KX 03, KX 05…

Nhiều giáo trình, sách chuyên khảo do cán bộ Khoa biên soạn như: Giáo trình “Lí luận và thực tiễn công tác lưu trữ”, “Văn bản và Lưu trữ học đại cương”, “Văn bản quản lí nhà nước và công tác công văn giấy tờ thời phong kiến Việt Nam”, “Nguồn tư liệu ảnh về cuộc kháng chiễn chống thực dân pháp (1945 - 1954)”, “Văn bản quản lí nhà nước thời Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1858)”, “Lí luận và phương pháp công tác văn thư”, “Lịch sử Nhà nước và Pháp luật VN”…

3. Hoạt động hợp tác quốc tế

Cán bộ Khoa đã tham gia Hội thảo Quốc tế tại Singapore, Brunei, Nhật Bản, tham gia các khoá trao đổi học giả với đại học Marbung- CHLB Đức, đang xúc tiến các chương trình trao đổi khoa học với Viện nghiên cứu văn kiện học, Lưu trữ học toàn Nga, và Trường Đại học Tổng hợp Xã hội Nhân văn Quốc gia Nga.

Năm 2007, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã kí thoả thuận với Học viện Kinh tế - Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc) đào tạo một số ngành cho sinh viên Trung Quốc, trong đó có ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng theo mô hình 2+2, theo chương trình đào tạo của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

Tăng cường liên kết đào tạo trong nước và Quốc tế để đáp ứng xu thế hội nhập, nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO. Phát huy ảnh hưởng của công tác đào tạo nguồn nhân lực lưu trữ học và quản trị văn phòng với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

1. Lịch sử hình thành và phát triển

 • Năm 1967, Bộ môn Lưu trữ học được thành lập thuộc Khoa Lịch sử, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Năm 1996, Bộ môn được phát triển thành Khoa Văn thư và Lưu trữ học
 • Năm 1997, đổi tên thành Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng .
 • Đã có hơn 40 năm kinh nghiệm đào tạo cán bộ hành chính - quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ ở bậc đại học và sau đại học.
 • Đội ngũ giảng viên (cơ hữu và kiêm nhiệm): 30, trong đó giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (16), thạc sĩ (14) .

2. Định hướng và kết quả nghiên cứu

 • Hệ thống, nghiên cứu, sáng tạo các tri thức để làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn về các lĩnh vực: hành chính- quản trị văn phòng, văn bản học và công tác văn thư, lưu trữ học và công tác lưu trữ.
 • Đã chủ trì và tham gia 54 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn 42 sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng; công bố hơn 200 tham luận trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

3. Mục tiêu và sản phẩm đào tạo

 • Đào tạo những người có khả năng làm việc và khả năng tổ chức, điều hành các nhân viên ở khu vực hoặc bộ phận hành chính, văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp;
 • Đào tạo thư kí văn phòng, trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí
 • Đào tạo những người có khả năng phụ trách, quản lí công tác văn thư, lưu trữ và cán bộ văn thư, lưu trữ chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp
 • Đào tạo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực hành chính - quản trị văn phòng, thư kí, văn thư, lưu trữ ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các ngành, các địa phương trong cả nước.

4. Các hình thức đào tạo

 • Đạo tạo đại học (chính quy, vừa học vừa làm, liên thông cao đẳng).
 • Đào tạo sau đại học: thạc sĩ và tiến sĩ.
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ các khoá ngắn hạn về: Quản trị văn phòng; Kĩ năng - nghiệp vụ hành chính văn phòng; Thư kí văn phòng; Văn hoá công sở và lễ tân văn phòng; Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ …

5. Địa chỉ giao dịch

Số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: (04) 35588315; Fax: (04) 38587326.
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động