Khoa Tâm lí học: Thông tin chung

SỨ MỆNH: Khoa Tâm lí học có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tâm lí đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát triển xã hội. 

TẦM NHÌN: Trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lí hàng đầu Việt Nam, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

TÔN CHỈ: Đào tạo uy tín – Nghiên cứu chất lượng - Ứng dụng hiệu quả

Ban chủ nhiệm Khoa

  • Trưởng Khoa:
PGS.TS Trương Thị Khánh Hà
  • Phó trưởng Khoa:                         
TS. Trịnh Thị Linh                                                   ThS. Trần Hà Thu

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ cơ hữu: Khoa Tâm lí học hiện có 20 cán bộ (17 cán bộ giảng dạy), trong đó: 01 giáo sư; 06 phó giáo sư, 12 tiến sĩ; 04 nghiên cứu sinh; 01 thạc sĩ. 

Cán bộ đã làm việc và giảng dạy tại Khoa:  Nhà giáo Nguyễn Đình Xuân, PGS.TS. Lê Khanh, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, TS Nguyễn Văn Đồng, TS Trần Thành Nam, TS Phạm Mạnh Hà, Thầy Đinh Văn Nam.

Cán bộ thỉnh giảng: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, GS.TS Phạm Tất Dong; GS.TS Nguyễn Ngọc Phú GS.TS Vũ Dũng, GS.TS Đỗ Long, GS.TS Lê Ngọc Hùng, GS.TS Võ Văn Bản, PGS Trần Trọng Thủy, PGS.TS. Lê Thanh Hương, PGS.TS. Ngô Công Hoàn, PGS.TS. Đào Thị Oanh, PGS.TS. Võ Thị Minh Chí, PGS.TS. Phan Mai Hương, PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS Lê Ngọc Lan, PGS.TS Phạm Thị Đức, PGS.TS Nguyễn Công Khanh, PGS.TS Lê Đức Phúc, PGS.TS Vũ Thị Nho, PGS.TS Nguyễn Huy Tú,  TS Nguyễn Minh Đức …

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 35585419 – (04) 38588003
  • Thư điện tử: khoatamlihoc.ussh@gmail.com

CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA

1. BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Năm thành lập: 1997

Đội ngũ cán bộ cơ hữu hiện nay:

+ PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà, Chủ nhiệm bộ môn

+ TS. Nguyễn Văn Lượt, Phó chủ nhiệm bộ môn

+ ThS. Trần Hà Thu

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy và viết giáo trình:

GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn

GS.TS. Phạm  Thành Nghị

PGS.TS. Ngô Công Hoàn

PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc

PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

PGS.TS. Hoàng Mộc Lan

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

PGS.TS. Đặng Thanh Nga

Các môn học do Bộ môn đảm nhận:

1.  Tâm lý học đại cương

2. Tâm lý học phát triển

3. Giải phẫu sinh lý thần kinh

4. Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

5. Phương pháp nghiên cứu tâm lý

6. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học

7. Tâm lý học nhân cách

8.  Đánh giá tâm lý

9. Thực hành nghiên cứu khoa học

10. Tâm lý học sáng tạo.

11. Tâm lý học khác biệt cá nhân

2. BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

Năm thành lập: 2008 (QĐ số 303/QĐ –XHNV-TC ngày 29/2/2008)

Đội ngũ cán bộ cơ hữu:

-         PGS.TS. Hoàng Mộc Lan, Chủ nhiệm bộ môn

-         TS. Trịnh Thị Linh, Phó chủ nhiệm bộ môn

-         TS. Trần Thu Hương

-         TS. Bùi Hồng Thái

-         NCS. Nguyễn Hạnh Liên

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy và viết giáo trình:

-         GS.TS. Vũ Dũng

-         GS.TS. Phạm  Thành Nghị

-         PGS.TS. Ngô Công Hoàn

-         PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan

-         PGS.TS. Lê Văn Hảo

-         PGS.TS. Đặng Thanh Nga

-         GS.TS. Knud Larsen

Các môn học do Bộ môn đảm nhận:

1. Tâm lý học xã hội

2. Tâm lý học giao tiếp

3. Tâm lý học gia đình

4. Tâm lý học giới

5. Tâm lý học văn hoá

6. Tâm lý học dân tộc

7. Tâm lý học tôn giáo

8. Tâm lý học pháp lý

9. Thực hành tâm lý học xã hội

10. Tâm lý học môi trường

11. Tâm lý học nhóm

3. BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG

Năm thành lập: 2008 (QĐ số 303/QĐ –XHNV-TC ngày 29/2/2008)

Đội ngũ cán bộ cơ hữu:

-         PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, Chủ nhiệm bộ môn

-         PGS.TS. Trần Thu Hương, Phó chủ nhiệm bộ môn

-         NCS. Đặng Hoàng Ngân

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy và viết giáo trình:

- PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc; PGS.TS. Văn Thị Kim Cúc; TS. Nguyễn Minh Đức; PGS.TS. Đặng Hoàng Minh; PGS.TS. Nguyễn Văn Siêm; GS.TS. Odette Lescarret; GS. Mike Gorkin, TS. Nguyễn Ngọc Diệp, TS. Trần Thành Nam.

Các môn học trong chương trình đào tạo:

1. Tâm lý học lâm sàng đại cương

2. Tâm lý học sức khoẻ

3. Tâm bệnh học đại cương

4. Tâm lý học trị liệu

5. Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên

6. Đánh giá trong tâm lý lâm sàng

7. Tâm lý học học đường

8. Phát triển tâm vận động

9. Thực hành tâm lý học lâm sàng tại cơ sở

4. BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC THAM VẤN

Năm thành lập: 2008 (QĐ số 303/QĐ –XHNV-TC ngày 29/2/2008)

Đội ngũ cán bộ cơ hữu:

-         GS.TS. Trần Thị Minh Đức, Chủ nhiệm bộ môn

-         TS. Nguyễn Bá Đạt, Phó chủ nhiệm bộ môn

-         NCS. Nguyễn Anh Thư

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy và viết giáo trình:

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Quí, ThS. Phạm Kiều Linh, TS. Trần Văn Công, ThS. Hoàng Lệ Thuỷ

Các môn học do bộ môn đảm nhận

1. Tâm lý học tham vấn

2. Tâm bệnh học đại cương

3. Đạo đức nghề tham vấn

4. Tham vấn gia đình

5. Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên

6. Tham vấn nhóm

7. Kỹ năng tham vấn qua điện thoại và trực tuyến qua internet

8. Thực hành tham vấn tâm lý

5. BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Năm thành lập: 2007 (QĐ 119/XHNV-QĐ – 26/1/2007)

Đội ngũ cán bộ cơ hữu:

-         PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ, Chủ nhiệm bộ môn

-         PGS.TS.Lê Thị Minh Loan, Phó chủ nhiệm bộ môn

-         ThS. Hoàng Mai Anh

Độ ngũ cán bộ thỉnh giảng: GS.TS. Phạm Thành Nghị; PGS.TS. Đào Thị Oanh; GS.TS. Vũ Dũng; GS. TS. Nguyễn Quang Uẩn; TS. Phạm Mạnh Hà

Các môn học do bộ môn đảm nhận:

1. Tâm lý học quản lý

2. Tâm lý học quản trị kinh doanh

3. Giao tiếp trong quản lý kinh doanh

4. Tâm lý học tổ chức

5. Tâm lý học lao động hướng nghiệp

6. Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo

7. Tâm lý học du lịch

8. Thực hành tâm lý học quản lý- kinh doanh

6. PHÒNG THỰC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC

- Thời gian thành lập: 2012

- Địa điểm: Phòng C507

- Cơ sở vật chất của phòng thực nghiệm:

+ Máy in màu: 01

+ Máy scan tài liệu: 01

+ Máy vi tính xách tay: 01

+ Máy ảnh bán chuyên: 01

+ Máy quay:  01

+ Camera: 02

- Các trắc nghiệm/phần mền: CAT, TAT, Vineland II, Standford Binet 5, Phần mềm Alceste

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động