Sứ mệnh

Đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học thông tin và thư viện, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm vụ

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành thông tin học và khoa học thư viện, đáp ứng nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin trong kỷ nguyên internet và thế giới số.
 • Nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ vào quản trị thông tin và thư viện.
 • Đào tạo tin học cơ sở và ứng dụng cho sinh viên toàn trường.

Ban Chủ nhiệm Khoa

 • TS. Đỗ Văn Hùng - Chủ nhiệm Khoa
 • ThS. Trần Thị Thanh Vân - Phó Chủ nhiệm Khoa
 • ThS. Đồng Đức Hùng - Phó Chủ nhiệm Khoa

Các Bộ môn thuộc Khoa

 • Bộ môn Thông tin - Tư liệu, Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Quý
 • Bộ môn Thư viện - Thư mục, Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Nguyễn Huy Chương
 • Bộ môn Tin học cơ sở & ứng dụng, Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Đỗ Văn Hùng
 • Phòng Hành chính: cán bộ phụ trách ThS. Bùi Thị Ánh Tuyết
 • Phòng Tư Liệu: cán bộ phụ trách: ThS. Đào Thị Uyên
 • Phong máy tính: cán bộ phụ trách: ThS. Vũ Thị Vân Anh, CN. Nguyễn Xuân Minh

Chương trình đào tạo

 • Tiến sĩ Khoa học Thông tin - Thư viện
 • Thạc sĩ Khoa học Thông tin - Thư viện.
 • Cử nhân Thông tin học
 • Cử nhân Khoa học thư viện
 • Các chương trình ngắn hạn, tập huấn cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Đào tạo tin học và cấp chứng chỉ

Thông tin liên hệ

 • Tổng số cán bộ: 23 cán bộ cơ hữu và 27 cán bộ kiêm nhiệm
 • Trình độ của cán bộ cơ hữu: 04 PGS.TS; 01 Tiến sĩ, Giảng viên chính, 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, giảng viên chính; 11 ThS (trong đó có 07 nghiên cứu sinh); 03 cán bộ đang học cao học. 100% số chuyên viên của Khoa đều đã tốt nghiệp đại học chính quy trong đó có 02 cán bộ có trình độ thạc sĩ.
 • Trình độ của cán bộ kiêm nhiệm: 04 PGS.TS, 09 TS và 14 NCV CC và thạc sĩ.

Danh sách cán bộ cơ hữu

STT Họ và tên Ngạch viên chức Học hàm/Học vị Ghi chú
1 Phan Văn Giảng viên chính PGS.TS đã nghỉ hưu
2 Vũ Văn Nhật Giảng viên chính PGS.TS đã nghỉ hưu
3 Trần Thị Quý Giảng viên chính PGS.TS
4 Vũ Ngọc Loãn Giảng viên chính PGS.TS
5 Nguyễn My Hương Giảng viên chính TS đã nghỉ hưu
6 Trần Hữu Huỳnh Giảng viên chính ThS đã nghỉ hưu
7 Nguyễn Thị Thuý Hạnh Giảng viên ThS
8 Vũ Thị Hồng Vân Giảng viên ThS
9 Nguyễn Thị Kim Dung Giảng viên ThS, NCS
10 Đỗ Văn Hùng Giảng viên ThS, NCS
11 Nguyễn Hoàng Sơn Giảng viên ThS, NCS
12 Bùi Thanh Thuỷ Giảng viên TS
13 Đồng Đức Hùng Giảng viên ThS, NCS
14 Trịnh Khánh Vân Giảng viên ThS, NCS
15 Nguyễn Thị Trang Nhung Giảng viên ThS
16 Phạm Tiến Toàn Giảng viên ThS, NCS
17 Trần Thị Thanh Vân Giảng viên Học viên cao học
18 Trần Đức Hoà Giảng viên Học viên cao học
19 Đào Thị Uyên Chuyên viên ThS
20 Vũ Thị Vân Anh Chuyên viên ThS
21 Bùi Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Học viên cao học
22 Nguyễn Long Chuyên viên CN
23 Nguyễn Xuân Minh Chuyên viên Học viên cao học

Danh sách cán bộ kiêm nhiệm

STT Họ và tên Học hàm/Học vị
1 Nguyễn Thị Lan Thanh PGS.TS
2 Trần Thị Minh Nguyệt PGS.TS
3 Nguyễn Hữu Hùng PGS.TS
6 Đoàn Phan Tân PGS.TS
7 Nguyễn Thu Thảo TS
8 Đặng Xuân Chế TS
9 Nguyễn Huy Chương TS
10 Tạ Bá Hưng TS
11 Nguyễn Tuấn Khoa TS
12 Nguyễn Thế Tuấn TS
13 Chu Ngọc Lâm TS
14 Lê Văn Viết TS
15 Nguyễn Viết Nghĩa TS
16 Phạm Văn Vu NCVCC
17 Vũ Văn Sơn NCVCC
18 Tạ Thị Thịnh NCV
19 Cao Minh Kiểm ThS
20 Nguyễn Thị Đào ThS
21 Trần Mạnh Tuấn ThS
22 Nguyễn Thị Huệ ThS
23 Nguyễn Văn Hành ThS
24 Trần Thị Phượng ThS
25 Phan Huy Quế ThS
26 Nguyễn Văn Hợi ThS
27 Lê Đức Hân ThS
 

Mục tiêu

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngang tầm các cơ sở đào tạo tiên tiến trong khu vực ở các bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ khoa học TT – TV.

- Gắn kết chặt chẽ đào tạo chất lượng cao với NCKH, trên cơ sở phát triển lí luận của ngành học theo hướng hiện đại dưới sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Cụ thể, góp phần hiện đại hoá mạng lưới các cơ quan TT-TV theo hướng thư viện số/ thư viện điện tử nhằm thoả mãn nhu cầu của người dùng tin góp phần phát triển nhanh chóng sự nghiệp TT-TV Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn CNH, HĐH.

- Chú trọng thực hiện triển khai tốt lộ trình đào tạo theo tín chỉ cho các bậc, hệ đào tạo. Thực hiện tốt phương thức đào tạo tín chỉ; hoàn thiện toàn bộ bài giảng, giáo trình cho tất cả các chuyên đề trong chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và cập nhật.

Nhiệm vụ cụ thể

- Đào tạo bậc cử nhân & cử nhân chất lượng cao ngành Thông tin - Thư viện.

- Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Thông tin - Thư viện.

- Tham gia đào tạo tin học cơ sở cho các đơn vị đào tạo của Trường.

- Nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn của ngành TT-TV trong môi trường tin học hoá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn đổi mới.

Chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo cử nhân hệ chuẩn ngành TT-TV theo tín chỉ.

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hệ chuẩn chuyên ngành khoa học Thư viện.

- Xây dựng đề án đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành khoa học Thư viện.

- Xây dựng chương trình đào tạo hệ chất lượng cao trình độ cử nhân ngành TT-TV.

Về đào tạo

Chỉ tính từ năm 1996 (từ khi trở thành đơn vị đào tạo độc lập trực thuộc Trường ĐHKHXH & NV) đến 2008, Khoa đã đào tạo được gần 1200 cử nhân các hệ. Khoa đã triển khai tổ chức đào tạo nhiều lớp ngắn hạn và Nhà trường cấp chứng chỉ cho cán bộ của nhiều cơ quan TT-TV của các bộ, các ngành, các trường đại học, các học viện theo các dự án Giáo dục đại học hoặc kế hoạch nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ.

Tổng số sinh viên của Khoa trong năm học 2008 - 2009: 280 sinh viên hệ cử nhân chính quy; 317 sinh viên hệ cử nhân tại chức; 46 Học viên Cao học (K1, K2 và K3).

Về hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hội nghị NCKH của sinh viên được tổ chức hàng năm. Kết quả nghiên cứu được biên tập và xây dựng thành Kỉ yếu. Hàng năm Khoa đều nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường về thành tích NCKH của sinh viên. Trong năm 2005, 2006, 2007 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Nghiên cứu khoa học của cán bộ

Từ năm 2001-2007, Khoa đã tổ chức các Hội thảo khoa học sau:

 • Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy của thày và học tập của trò”.
 • Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện” .
 • Hội thảo “Đổi mới phương pháp học tập của sinh viên”.
 • Hội thảo “Vai trò tổ Bộ môn trong đào tạo & NCKH tại Bộ môn TT-TV”.
 • Hội thảo “Chất lượng đào tạo cử nhân ngành TT – TV, những đánh giá từ nhà tuyển dụng”.
 • Hội thảo Quốc tế “Kiến thức thông tin – Informatin Literacy” trên cơ sở phói hợp với Tiểu ban Châu Á Thai Bình Dương thuộc Liên hiệp Quốc tế các tổ chức và Hiệp hội Thư viện (IFLA)
 • Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành khoa học Thư viện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Cán bộ của Khoa đã hoàn thành nhiều công trình NCKH quan trọng cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQGHN và cấp Trường.

Biên soạn nhiều sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng có giá trị về mặt học thuật và sư phạm (21 giáo trình, bài giảng và sách chuyên khảo).

Viết hàng chục bài đăng trong các tạp chí chuyên ngành khác nhau hoặc công bố tại các Hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Các Tổ Bộ môn và Chi đoàn cán bộ thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận Khoa học theo chuyên đề cập nhật.

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động