Khoa Văn học là một trong những cơ sở đầu ngành đại học của cả nước về giảng dạy và nghiên cứu Văn học. Đây cũng là một trung tâm nghiên cứu văn học, văn hóa - nghệ thuật có uy tín khoa học trong và ngoài nước.

Ban chủ nhiệm Khoa

- Chủ nhiệm Khoa:

 - TS. Phạm Xuân Thạch

- Phó Chủ nhiệm Khoa:

         - TS. Nguyễn Thu Hiền

         - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

         - ThS. Đinh Thanh Hiếu 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Số điện thoại: 04.38581165

Các bộ môn

Bộ môn

Chủ nhiệm

- Lí luận văn học

   PGS.TS. Đoàn Đức Phương

- Văn học dân gian Việt Nam

   ThS. Lư Thị Thanh Lê

- Văn học Việt Nam trung đại      

   GS.TS. Trần Ngọc Vương

- Văn học Việt Nam hiện đại 

   PGS.TS. Hà Văn Đức

- Văn học Phương Tây

   TS. Nguyễn Thị Thu Thủy     

- Văn học Phương Đông

   ThS. Nguyễn Thanh Diên  

- Hán Nôm

   PGS.TS. Phạm Văn Khoái

- Nghệ thuật học

   TS. Hoàng Cẩm Giang

Các thành tích thi đua khen thưởng của tập thể Khoa:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1995

- Huân chương lao động hạng Nhì năm 2001

- Khoa Văn học đã được tặng 38 giấy khen, 18 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong những năm gần đây, Khoa đã được tặng Bằng khen của Đại học Quốc gia (1999, 2000, 2004, 2006) và liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm học 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007)…

- 3 bộ môn trong Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Bộ môn Lí luận văn học (2001), Bộ môn Văn học hiện đại Việt Nam (2001), Bộ môn Văn học dân gian - trung đại Việt Nam (2004).

- 5 bộ môn được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội: Bộ môn Văn học hiện đại Việt Nam, Bộ môn Văn học Nga - phương Tây, Bộ môn Văn học trung đại Việt Nam, Bộ môn Lí luận văn học, Bộ môn Hán Nôm.

Các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành đào tạo sau đại học

1. Cử nhân: Văn học, Hán Nôm

 • Chương trình 4 năm: Dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá, trung học chuyên nghiệp hoặc đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngoài ngành ngữ văn.
 • Chương trình 2 năm: Dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng ngữ văn.
 • Chương trình 2 năm (văn bằng hai): Dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học các ngành khác.

2. Đào tạo thạc sĩ

 • Văn học Việt Nam
 • Lí luận văn học
 • Văn học nước ngoài
 • Hán Nôm
 • Văn học dân gian

3. Đào tạo tiến sĩ

 • Lý luận văn học
 • Văn học dân gian
 • Văn học Việt Nam
 • Văn học nước ngoài
 • Hán Nôm

Tổng số sinh viên, HVCH, NCS đã và đang đào tạo

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa Văn học đã đào tạo được 49 khoá sinh viên đại học chính quy, 37 khoá tại chức, nhiều khoá mở rộng, chính quy không tập trung và cao đẳng chuyển hệ đại học.

Hiện nay, Khoa Văn học đã đào tạo được 98 tiến sĩ và 248 thạc sĩ. Hiện có 256 học viên cao học và 22 nghiên cứu sinh đang học tập chương trình sau đại học ở Khoa. Hiện đang đào tạo 826 sinh viên chính quy (103 sinh viên chất lượng cao), 850 sinh viên tại chức, chuyên tu…

1. Danh sách cán bộ giảng dạy, nghiên cứu hiện nay

Stt Họ và tên NS Học hàm, học vị Ngạch VC Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính
1. Hà Văn Đức 1954 PGS.TS GV Văn học hiện đại Việt Nam
2. Trần Thúc Việt 1953 CN GVC Văn học Đông Bắc Á, Đông Nam Á
3. Đoàn Đức Phương 1954 PGS.TS GVC Lí luận văn học
Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học
4. Trần Văn Hinh 1954 CN GVC Lịch sử văn học phương Tây giai đoạn cổ điển
Nghệ thuật học
5. Đỗ Tiến Thắng 1956 CN GVC Ngôn ngữ học
6. Bùi Việt Thắng 1951 CN GVC Văn học hiện đại Việt Nam
7. Lê Chí Quế 1945 GS.TS GVCC Văn học dân gian Việt Nam
8. Nguyễn Hùng Vĩ 1956 CN GVC Văn học dân gian Việt Nam
9. Phạm Văn Khoái 1956 PGS.TS GV Hán Nôm
10. Đào Duy Hiệp 1953 TS GV Văn học cổ đại Hi Lạp - Phục hưng
Văn học phương Tây thế kỉ XVIII, XIX
Thơ Pháp và những vấn đề lí luận
Phê bình văn học phương Tây - tiếp cận và ứng dụng
11. Cao Vũ Trân 1955 CN GVC Lịch sử văn học phương Tây thế kỉ XVIII, XIX
12. Nguyễn Văn Nam 1953 TS GVC Lí luận văn học
13. Lí Hoài Thu 1953 PGS.TS GV Lí luận văn học,
Nghệ thuật học
14. Phạm Thành Hưng 1954 PGS.TS GVC Lí luận văn học,
Nghiệp vụ báo chí
15. Trần Ngọc Vương 1956 PGS.TS GV Lịch sử văn học và lịch sử tư tưởng Việt Nam
16. Trần Nho Thìn 1952 PGS.TS GV Lịch sử văn học Việt Nam thời Trung đại
Văn hoá học
Văn học so sánh
17. Nguyễn Kim Sơn 1966 PGS.TS GV Hán Nôm học, Lịch sử tư tưởng Trung Quốc và Việt Nam, lịch sử văn học Việt Nam thời Trung đại
18. Ngô Hoàng Mai 1956 CN GV Văn học Trung Quốc thời Minh Thanh
19. Lê Anh Tuấn 1949 CN GVC Hán Nôm
20. Nguyễn Thu Thuỷ 1972 ThS GV Lịch sử văn học Nga thế kỉ XIX
21. Đinh Thanh Hiếu 1974 ThS GV Hán Nôm
22. Phạm Ánh Sao 1966 CN GV Lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường
23. Phạm Vân Dung 1977 ThS GV Hán Nôm
24. Phạm Xuân Thạch 1976 ThS GV Lịch sử văn học Việt Nam thời thuộc địa
Văn học so sánh
Xã hội học nghệ thuật
Các lí thuyết mĩ học và văn chương hiện đại
25. Nguyễn Thanh Diên 1973 CN GV Lịch sử văn học Trung Quốc từ Minh Thanh đến giai đoạn cận hiện đại.
26. Đỗ Thu Hiền 1978 ThS GV Văn học trung đại Việt Nam
27. Phan Thị Thu Hiền 1980 ThS GV Hán Nôm
28. Diêu Thị Lan Phương 1979 ThS GV Lí luận văn học
29. Nguyễn Thị Phương Liên 1980 ThS GV Văn học Ấn Độ
30. Nguyễn Thị Năm Hoàng 1982 ThS GV Văn học hiện đại Việt Nam
31. Nguyễn Tuấn Cường 1980 ThS GV Chữ Nôm
Ngôn ngữ văn tự học Hán Nôm
Ngữ văn học cổ điển Việt Nam và khu vực Đông Á
32. Lê Nguyên Long 1980 ThS GV Văn học phương Tây
33. Phùng Minh Hiếu 1982 ThS GV Văn học dân gian Việt Nam
34. Phạm Văn Hưng 1983 HVCH GV Văn học trung đại Việt Nam
35. Nguyễn Thu Hiền 1980 ThS GV Văn học Trung Quốc hiện đại, đương đại
36. Nguyễn Thuỳ Linh 1983 NCS GV Văn học Pháp
37. Nguyễn Như Trang 1983 NCS GV Lịch sử văn học Nga thế kỉ XX
38. Hoàng Cẩm Giang 1983 NCS GV Nghệ thuật học

2. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm, thỉnh giảng

 1. PGS.TS Phạm Gia Lâm (Ban Giám hiệu)
 2. PGS.TS Lê Huy Tiêu (CB Khoa đã nghỉ hưu)
 3. GS.TS Lê Văn Lân (CB Khoa đã nghỉ hưu)
 4. PGS.TS Nguyễn Trường Lịch (CB Khoa đã nghỉ hưu)
 5. PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh (CB Khoa đã nghỉ hưu)
 6. Tạ Doãn Quyết (CB Khoa đã nghỉ hưu)
 7. PGS.TS Nguyễn Bá Thành (Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội)
 8. PGS.TS Trần Khánh Thành (Khoa Sau Đại học, ĐHQG Hà Nội)
 9. PGS.TS Phạm Quang Long (Sở Văn hoá-Thông tin Hà Nội)
 10. GS.TS Nguyễn Đức Ninh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á)
 11. PGS.TS Lưu Khánh Thơ (Viện Văn học)
 12. PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học)
 13. GS.TS Nguyễn Xuân Kính (Viện nghiên cứu văn hoá)
 14. GS.TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện nghiên cứu Hán Nôm)

3. Danh sách các nhà khoa học tiêu biểu đã từng công tác tại đơn vị

 1. PGS.TS Đỗ Hồng Chung (Văn học Nga)
 2. PGS Chu Xuân Diên (Văn học dân gian)
 3. GS.VS Phan Cự Đệ (Văn học hiện đại Việt Nam)
 4. GS Nguyễn Kim Đính (Văn học Nga)
 5. GS Hà Minh Đức (Lí luận văn học)
 6. PGS Đặng Thị Hạnh (Văn học Pháp)
 7. GS Đỗ Đức Hiểu (Văn học Pháp)
 8. PGS Trần Đình Hượu (Lịch sử tư tưởng Việt Nam)
 9. GS Đinh Gia Khánh (Văn học dân gian)
 10. Nguyễn Văn Khoả (Văn học Hi Lạp)
 11. GS Lê Đình Kị (Lí luận văn học)
 12. GS.TS Nguyễn Lai (Ngôn ngữ học)
 13. PGS Nguyễn Lộc (Văn học trung đại Việt Nam)
 14. GS Đặng Thai Mai (Lí luận văn học)
 15. GS Hoàng Như Mai (Văn học hiện đại Việt Nam)
 16. GS Hoàng Xuân Nhị (Lí luận văn học)
 17. PGS.TS Võ Quang Nhơn (Văn học dân gian)
 18. Nhà giáo ưu tú Lê Hồng Sâm (Văn học Pháp)
 19. PGS Bùi Duy Tân (Văn học trung đại Việt Nam)
 20. Nhà giáo Bạch Năng Thi (Văn học Việt Nam, Văn học phương Tây)
 21. PGS Hồ Tấn Trai (Văn học hiện đại Việt Nam)
 22. PGS Hoàng Hữu Yên (Văn học trung đại Việt Nam)
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động