Giải thưởng nhà nước

GS.NGND Nguyễn Thiện Giáp với Giải thưởng Nhà nước 2010
GS.NGND Nguyễn Thiện Giáp với Giải thưởng Nhà nước 2010  

GS.TS Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học) phân tích và khẳng định những cống hiến khoa học của GS Nguyễn Thiện Giáp trong nghiên cứu ngôn ngữ học qua cụm công trình vừa được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2010: “Từ vựng học tiếng Việt” (1985) “Từ và nhận diện từ tiếng Việt” (1996).

 Nguyễn Thừa Hỷ và công trình “Thăng Long – Hà Nội thế kỉ XVII, XVIII, XIX”
Nguyễn Thừa Hỷ và công trình “Thăng Long – Hà Nội thế kỉ XVII, XVIII, XIX”

Đọc Nguyễn Thừa Hỷ, người ta thấy rất rõ sự uyên bác của tri thức và sự lịch lãm trong văn chương, nhất là những công trình về lịch sử và văn hoá Thăng Long – Hà Nội. Có...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động