Điểm phúc khảo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm phúc khảo kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012.

Điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt 2, 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2012.

Nhận đơn phúc khảo thi SĐH đợt 2, 2012

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHKHXH&NV(ĐHQGHN) nhận đơn chấm phúc khảo kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012.

Kết quả thi SĐH đợt 2 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) thông báo kết quả thi sau đại học đợt 2 năm 2012.

Kết quả phúc khảo thi SĐH đợt 1 năm 2012

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo kết quả chấm phúc khảo các môn thi tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2012.

Điểm chuẩn tuyển sinh SĐH đợt 1, 2012

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo về điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012 (Trích theo Quyết định số 1793/QĐ-ĐT ngày 6/6/2012 của Giám đốc ĐHQGHN).

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012.

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012.

Tuyển sinh thạc sĩ Pháp ngữ "Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên" (2012)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Toulouse II – Le Mirail (cộng hoà Pháp) thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ "Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên" (năm học 2012 - 2013).

Xét chuyển tiếp sinh cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét chuyển tiếp sinh cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2012 cho các chuyên ngành dưới đây:

Kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012 cho các chuyên ngành dưới đây:

Kết quả phúc khảo tuyển sinh SĐH đợt 2, 2011

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ 2011

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ 2011.

Điểm trúng tuyển SĐH đợt 2, 2011

Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

Nhận phúc khảo thi SĐH đợt 2, 2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

Kết quả thi tuyển SĐH đợt 2, 2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

Kết quả phúc khảo sau đại học đợt 1 năm 2011

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011.

4 thí sinh bị đình chỉ, 2 bị khiển trách
4 thí sinh bị đình chỉ, 2 bị khiển trách

Chiều 09/7 đã có 4.702 thí sinh tới làm bài thi môn Lịch sử.

Điểm chuẩn tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2011

Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm chuẩn kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011.

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011

Trường ĐHKHXH&NV sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 cho các ngành: Văn học, Hán Nôm; Ngôn ngữ học, Lịch sử, Triết học, Xã hội học, Tâm lí học, Đông phương học, Báo chí học, Lưu trữ và quản trị văn phòng; Quốc tế học; Du lịch học; Quản lí Khoa học...

1
2
3
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động