Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khoa học và Du lịch

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khoa học và Du lịch (Tourism and Scientific Services Company Ltd - TASS) là công ty đầu tiên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

Dự án Điện ảnh

Dự án Điện ảnh là một chương trình đào tạo hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV với Quỹ Ford. Mục tiêu chính của dự án là đào tạo kĩ năng viết cho những người yêu thích điện ảnh và muốn được làm việc trong ngành điện ảnh.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động