Hiện nay, Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị có 25 đảng viên, trong đó 20 đảng viên là cán bộ của Khoa, 05 đảng viên là sinh viên. Sau 9 năm hình thành, phát triển, Khoa đã có những bước phát triển về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Uy tín và học hiệu của Khoa Khoa...


Hướng tới Đại hội lần thứ XXVIII của Đảng Bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/05/2020, Chi bộ III khối Hiệu bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.


Ngày 14/5/2020, Chi bộ Khoa Thông tin - Thư viện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần đoàn kết và đồng lòng.


Ngày 13/5/2020, tại Đại hội Chi bộ Khoa Triết học nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Văn Kim - Bí thư Đảng ủy Nhà Trường đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Chi bộ Khoa Triết học trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt nhấn mạnh Chi bộ Khoa Triết học là đơn vị duy nhất trong toàn Đảng bộ đạt...


Nội dung vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh có những nét độc đáo, sáng tạo. Đã có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đấu tranh...


Đại hội Chi bộ I Khối Hiệu bộ đã diễn ra ngày 12/5/2020 với sự tham dự của 20 đảng viên trong chi bộ. Dự và chỉ đạo tại Đại hội còn có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường.Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta , bản Di chúc lịch sử được Người hoàn thành năm 1969 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Di chúc đã thể hiện, đúc kết những suy nghĩ, tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đất nước, thời đại trong đó có nhiều...


Những tháng đầu năm 2020, toàn thể cán bộ, đảng viên Khoa Đông phương học phấn khởi chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Kế hoạch số 827 - KH/ĐU ngày 13/1/2020 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Khoa đã triển...


Với đội ngũ 23 đảng viên (trong đó có 04 đảng viên là sinh viên, 02 đảng viên đang làm NCS ở nước ngoài), trong thời gian qua, Chi bộ đã phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết để lãnh đạo xây dựng Khoa Xã hội học giữ vững vị thế là đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và...