TTLA: Khảo sát địa danh gốc Choang ở Sùng Tả - Trung Quốc (có so sánh với địa danh gốc Tày Nùng ở Tỉnh Lạng Sơn Việt Nam)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Khảo sát địa danh gốc Choang ở Sùng Tả - Trung Quốc (có so sánh với địa danh gốc Tày Nùng ở Tỉnh Lạng Sơn Việt Nam)" Của NCS Vi Hồng Bình (Wei Hong Ping), Chuyên ngành: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Mã số: 62.22.01.09

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động