TTLA: Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Nghiên cứu văn bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh" Của NCS Phạm Ngọc Hường, Chuyên ngành: Hán Nôm, Mã số: 62.22.01.04

TTLA: Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay” Của NCS Bùi Thị Lợi, Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS, Mã số: 62.22.03.02

TTLA: Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ" Của NCS Trần Đăng Trung, Chuyên ngành: Lý luận văn học, Mã số: 62.22.01.20

TTLA: Hành vi sống khỏe của người cao tuổi

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Hành vi sống khỏe của người cao tuổi” Của NCS Trần Thị Thanh, Chuyên ngành: Tâm lý học, Mã số: 62.31.04.01

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động