1.1.Các văn bản qui định về miễn giảm học phí hiện hành

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015  của Chính phủ; Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHhướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

1.2. Đối tượng được miễn, giảm học phí, hồ sơ cần thực hiện

Đối tượng được miễn học phí

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

- Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông , học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất;

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng được  giảm 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

Đối tượng được xét giảm 50% học phí

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1.3. Hồ sơ làm thủ tục xét miễn, giảm học phí

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);

- Các giấy tờ được nhà nước cấp chứng nhận sinh viên thuộc các diện đối tượng nêu trên;

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Sổ hộ khẩu phô tô công chứng

1.4. Quy trình thực hiện

- Tháng 3 và tháng 10 hàng năm Phòng Chính trị và Công tác sinh viên soạn công văn hướng dẫn thực hiện

- Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên các đơn vị hướng dẫn Lớp trưởng thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo hướng dẫn.

2.1. Các văn bản qui định về trợ cấp xã hội cho sinh viên

-Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường công lập;

2.2. Đối tượng được xét hưởng trợ cấp xã hội và hồ sơ cần thiết

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

- Sinh viên dân tộc ít người ở vùng cao

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

- Sinh viên là người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

Hồ sơ phải nộp

- Giấy tờ chứng nhận thuộc diện nêu trên được các cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Ban sao Giấy khai sinh

- Sổ hộ khẩu phô tô công chứng

2.3. Quy trình thực hiện

Tương tự như quy trình xét miễn, giảm học phí

3.1. Các văn bản qui định về hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên

- Quyết định số66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ qui định về Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ qui định về Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập các cơ sở giáo dục đại học;

3.2. Hồ sơ cần thực hiện

-  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

3.3.  Quy trình thực hiện

Tương tự như quy trình xét miễn, giảm học phí

4.1. Đối tượng được xét hưởng trợ cấp khó khăn

Sinh viên hệ chính quy không thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chưa được nhận học bổng nào trong năm học, thuộc diện hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4.2. Quy trình thực hiện

- Tháng 12 hàng năm Nhà trường có công văn hướng dẫn phân bổ số lượng sinh viên được xét trợ cấp đến từng đơn vị Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

- Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên hướng dẫn các lớp khóa học lựa chọn sinh viên và gửi đề nghị lên Phòng Chính trị và Công tác SV.

5.1. Các văn bản pháp quy hiện hành

- Quyết định số 44/2007/QĐ/BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quy định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 23/4/2015 của giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về kết quả học tập để xét học bổng.

5.2. Điều kiện xét

- Học bổng khuyến khích học tập được xét theo kết quả học tập và điểm rèn luyện, qui trình xét từ điểm số cao đến điểm số thấp đến khi hết chỉ tiêu học bổng được phân bổ cho lớp, số lượng học bổng của từng lớp căn cứ theo quĩ học bổng được phân bổ hằng năm và số lượng sinh viên của lớp.

- Điều kiện được nhận học bổng: Số tín chỉ tích lũy từ 14 tín chỉ với hệ chuẩn và 16 tín chỉ với hệ chất lượng cao và nhiệm vụ chiến lược; Điểm trung bình chung học kì từ 2.5 trở lên;  Kết quả học tập không có điểm môn nào dưới B; Điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

Tham dự chương trình có nhiều đại diện các cơ quan nhà nước, đại diện doanh nghiệp tư nhân: Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch; ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành VieTran tour; ông Tuấn Anh, Giám đốc công ty Ánh Dương; bà Bùi Thanh Nhàn, Giám đốc công ty Ecosea travel; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh dịch vụ Doji; bà Lê Việt Hà, Giám đốc Nhân sự khách sạn Crown Plaza; bà Nhữ Thị Ngần, Giám đốc công ty Hanoi Tourism;

Về phía trường ĐHKHXH&NV, có PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm bộ môn Quản lý du lịch; TS. Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học; cùng toàn thể các thầy cô khoa Du lịch học và các bạn sinh viên các khóa.

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Du lịch, khoa Du lịch học phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm bộ môn Quản lý du lịch đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đã dành thời gian tới để chia sẻ và hướng nghiệp cho các bạn sinh viên Nhà trường.

Là một đơn vị trẻ trong Trường ĐHKHXH&NV, khoa Du lịch học  trải qua chặng đường xây dựng và phát triển đã đào tạo được rất nhiều các thế hệ học trò, đóng góp một phần không nhỏ hệ thống đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong cho ngành du lịch nói chung và ngành lữ hành - khách sạn nói riêng. Khoa hiện có 3 bộ môn: bộ môn địa lý và văn hóa du lịch, bộ môn Quản lý du lịch và bộ môn Quản trị sự kiện.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình với không chỉ đối khoa Du lịch nói chung mà tới từng sinh viên nói riêng, PGS. TS Trần Thị Minh Hòa chia sẻ: "Trong bối cảnh chung tại Việt Nam hiện nay, những ngành đào tạo mang định hướng ứng dụng trong các cơ sở đào tạo công lập đang gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. Thêm vào đó, quá trình đào tạo còn đang nặng về kiến thức hàn lâm khoa học, thiếu các kỹ năng nghiệp vụ, hướng nghiệp. Điều này đòi hỏi sự hợp tác, giúp đỡ của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức để sinh viên có thêm cơ hội để tiếp cận với thực tế."

Đối với các bạn sinh viên: "Ngày hội hướng nghiệp là cơ hội quý báu cho các bạn. Để có được buổi gặp gỡ ngày hôm nay, là kết quả nỗ lực của các thầy cô trong việc kết nối, liên hệ và tổ chức. Thêm vào đó là sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, mặc dù rất bận rộn nhưng đã sắp xếp thời gian đến trò chuyện. Các em nên tận dụng cơ hội này để tranh thủ học hỏi, đặt nhiều câu hỏi để có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình".

Ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ với các bạn sinh viên

Chia sẻ những thông tin tổng quan chung về nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, Ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã chia sẻ: "Hiện nay hoạt động du lịch đang được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Hiện nay nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ trong ngành khoảng 425 nghìn người, riêng Hà Nội khoảng 88 nghìn người. Đa số độ tuổi làm trong du lịch là dưới 30 tuổi (chiếm 60%). Trong đó được chia làm nhiều lĩnh vực: quản lý nhà nước, quản trị nhân lực trực tiếp ở các đơn vị (khoảng 20 %), còn lại là nhân lực trong các ngành dịch vụ. Trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng chiếm đa số, còn bậc đào tạo bài bản chuyên sâu từ đại học trở lên chỉ khoảng trên 9%. Nhu cầu theo định hướng 2020, nhu cầu nhân lực rất lớn, khoảng hơn 800 nghìn (tăng gần gấp đôi so với hiện tại)."

Tại buổi giao lưu, các bạn sinh viên đã đặt rất nhiều câu hỏi về các vấn đề du lịch lữ hành, khách sạn, rất nhiều câu hỏi đề cập trực tiếp đến vấn đề cơ hội thực tập, cộng tác tại các đơn vị doanh nghiệp.

Các vị khách mời cũng cởi mở trong các chia sẻ, nhiều bài học kinh nghiệm và nhiều cơ hội đã được mở ra cho các bạn sinh viên trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn.

TS. Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học phát biểu tại chương trình

Thay mặt Ban Chủ nhiệm khoa, TS. Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học đã gửi lời cám ơn đến đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã dành thời gian chia sẻ nhiều nội dung bổ ích cho các bạn sinh viên của khoa.

Nhắn nhủ cho các học trò của mình, TS. Phạm Hồng Long nói: "Các em ngày nay có quá nhiều điều kiện để học, chơi và phát triển bản thân thông qua các cơ hội làm việc. Đây là dịp để các em có thể hỏi các kinh nghiệm, và tìm ra các mối liên kết với các doanh nghiệp, nhà quản lý. Hãy tận dụng nhữ từ khóa tiếp thu được trong chương trình hôm nay để chuẩn bị những hành tranh thật tốt cho tương lai."

TS. Phạm Hồng Long cũng đánh giá cao bộ môn Quản lý Du lịch, đây là bộ môn đầu tiên đứng ra tổ chức ngày hướng nghiệp lữ hành - khách sạn cho các bạn sinh viên. Hoạt động này sẽ là tiền đề để các bộ môn khác trong khoa tổ chức những chuỗi tọa đàm thúc đẩy sự thi đua và phát triển của khoa trong tương lai.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành VieTran tour đã ủng hộ 15 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ sinh viên tiếp cận với thực tiễn, góp phần giúp đỡ các bạn sinh viên khoa Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV có thêm cơ hội để thực tập thực tế.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS Trần Bách Hiếu – Bí thư Đoàn trường cùng đại diện Quỹ học bổng Equest.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự buổi tọa đàm đối thoại với sinh viên K61 về phương pháp học tập tại bậc Đại học.

Chương trình Tọa đàm phương pháp học tập tại bậc đại học là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm cung cấp cho các tân sinh viên một cái nhìn toàn diện về việc học tập ở bậc đại học, cũng như trang bị những kĩ năng quan trọng để thích ứng và học tập hiệu quả với môi trường giáo dục và đào tạo khác biệt so với những cấp học phổ thông.

Buổi tọa đàm được tổ chức với format gồm  4 phần thi Nghe, Nói, Đọc, Viết do chính các bạn sinh viên tham gia tranh tài. Ở mỗi phần thi, các bạn sinh viên đều nhận được ý kiến tư vấn từ các thầy cô trong Trường, giúp nâng cao kĩ năng học tập để đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình tiếp nhận và sử dụng tri thức trên giảng đường đại học.

Chương trình còn có phần bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các bạn tân sinh viên.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Không khí của buổi tọa đàm

Sinh viên tham gia phần thi Nói với chủ đề “Việc làm thêm đối với sinh viên”.

Sinh viên đặt câu hỏi về cách học tập hiệu quả.

 Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên toàn trường, đặc biệt là các tân sinh viên K61.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn trao giải nhất phần quay con số may mắn.

Cán bộ, giảng viên Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên tại phần cuối chương trình Tọa đàm.

Cuộc thi do chính phủ Thụy Điển tổ chức nhằm đối phó với những thách thức lớn nhất về tài nguyên nước trên tòan cầu. Cuộc thi khuyến khích các sinh viên trẻ ở Việt Nam đóng góp vào sự phát triển bền vững và ứng phó với những vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra sáng kiến về những giải pháp công nghệ nước, để tạo ra thay đổi cụ thể trong đời sống xã hội. Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi, bởi sáng kiến đưa ra không chỉ là những giải pháp kỹ thuật, mà cũng có thể là ý tưởng liên quan tới các vấn đề xã hội.

Bí thư thứ hai Ban Chính trị và Thương mại, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam giao lưu với sinh viên Trường ĐHKHXH&NV đồng thời phổ biến thông tin về cuộc thi

Một số lĩnh vực có thể lựa chọn:

 • Cắt giảm sự tiêu thụ tài nguyên nước
 • Xử lý tình trạng ô nhiễm nước bắt nguồn từ tiến trình công nghiệp hóa và sử dụng chất hóa học (các hoạt động công nghiệp, hóa chất nông nghiệp/sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón và phân hủy/xử lý chất thải không phù hợp)
 • Hạn hán/thiếu nước
 • Tác động tới dòng nước chảy/hồ chứa nước từ những nhà máy thủy điện.
 • Mưa acid bắt nguồn từ khí thải của các ngành công nghiệp phụ thuộc vào than đá.
 • Mất mùa vì lũ lụt/hạn hán/hồ chứa nước/phá rừng.
 • Tái chế nước và xử lý, kiểm soát nước thải hiệu quả.

Ban giám khảo bao gồm các chuyên gia ở Việt Nam và Thụy Điển sẽ đánh giá bài dự thi dựa theo độ khả thi và hiệu quả thương mại, tính hiện đại và quy mô tác động.

Đối tượng dự thi: sinh viên Việt Nam (từ năm nhất tới năm thứ 5) trên toàn quốc. Có thể tham gia theo nhóm từ 2-4 người, kết hợp giữa sinh viên của các ngành học, các trường khác nhau.

Hình thức bài thi: viết bằng tiếng Anh, dài từ 3-5 trang A4

Thời hạn: 17 tháng 4 năm 2016.

Bài dự thi gửi về email của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam: ambassaden.hanoi@gov.se

Thông tin về cuộc thi: http://bit.ly/1JAHYyu

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên giới thiệu các mẫu giấy xác nhận sinh viên để làm thẻ Vietinbank.
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2012-2013, nhà trường dự kiến danh sách sinh viên các khoá: QH-2009-X, QH-2010-X, QH-2011-X, QH-2012-X của Trường được nhận học bổng và trợ cấp xã hội trong học kì II năm học 2012-2013. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) cần phản ánh trực tiếp về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên - gặp cô Tuyết Mai) trước ngày 05/4/2013 để kịp thời xem xét và điều chỉnh. Tải về các danh sách học bổng tại đây.


Sau hơn 10 tiếng làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất của cả thầy và trò, Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2009-X của Khoa Thông tin – Thư viện đã thành công tốt đẹp. Cuối buổi chiều cùng ngày, PGS.TS. Trần Thị Quý (Chủ tịch Hội đồng) đã tổng kết Lễ bảo vệ.

Theo đó, tất cả các khoá luận tốt nghiệp không chỉ được Hội đồng bảo vệ đánh giá cao về hình thức trình bày và nội dung khoa học của khoá luận, mà còn về cả phương pháp tóm tắt nội dung khoá luận, khả năng thuyết trình kết quả nghiên cứu của sinh viên.

Về nội dung, các hướng nghiên cứu không chỉ tập trung vào các kiến thức cơ bản, chuyên sâu truyền thống của ngành TT – TV mà còn có các đề tài nghiên cứu mới, cập nhật kiến thức-thành tựu khoa học mới được ứng dụng trong ngành TT-TV như: Tổ chức và hoạt động của các trung tâm thông tin và thư viện hiện đại; Số hoá tài liệu và xây dựng sưu tập số; Tổ chức sự kiện trong hoạt động TT-TV; Truy cập thông tin mở; Ứng dụng mạng xã hội Facebook vào hoạt động TT-TV; Mô hình thư viện ảo và dự án Google Books; Marketing trong hoạt động TT-TV; Thư viện đa phương tiện; Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, Văn hoá đọc…

Về hình thức, các khoá luận được trình bày đúng quy định của Trường và in ấn đẹp. Về khả năng tóm tắt nội dung khoá luận và thuyết trình, hầu hết các inh viên đều tóm tắt nội dung nghiên cứu rất tốt và rất tự tin khi thuyết trình, trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên phản biện và hội đồng. Bên cạnh đó cũng còn có khoá luận chưa tuân thủ thực hiện quy định trình bày của Trường nên việc sắp xếp tài liệu tham khảo, sắp xếp các từ viết tắt, trích dẫn tài liệu tham khảo chưa đúng… Kết quả cuối cùng, 32 sinh viên (100%) đều đạt điểm số từ 9,0 trở lên.

Đây là năm học thứ hai Khoa Thông tin – Thư viện tổ chức bảo vệ khoá luận trước thời hạn một kì học cho sinh viên năm thứ tư trên cơ sở sinh viên hoàn thành sớm tiến độ đào tạo, kể từ khi áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ. Kết quả này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía sinh viên và nhà tuyển dụng, nhờ đó tạo ra được những cơ hội mới cho sinh viên ngành Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn sớm tìm kiếm được việc sau khi ra trường.

Thực hiện công văn số 3793/ĐHQGHN-CTHSSV của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội” năm 2012; nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạo đức của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ; chuẩn bị tiến hành xét và công nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường - năm 2012”, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành bình xét theo các tiêu chuẩn và tiến độ thực hiện như sau: 1. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường: tặng cho sinh viên, cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực đóng góp cho công tác xã hội, công tác chuyên môn, công tác lớp, công tác đoàn, công tác hội, có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, được tập thể suy tôn và đạt một trong những yêu cầu sau: a. Đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác: - Sinh viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 3,60 trở lên, không có điểm thi lại trong năm học đó và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc; - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó vươn lên hoặc là cán bộ lớp, đoàn thanh niên, hội sinh viên tiêu biểu, có điểm trung bình chung học tập từ từ 3,20 đến 3,59 và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc; (Đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được quy định trong Thông tư số 54/1998/TT-LT ngày 31/8/1998 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015). - Học viên cao học đạt điểm thi các môn học từ 3,60 trở lên và có ít nhất 01 bài báo được đăng trong tạp chí khoa học cấp quốc gia, quốc tế. - Nghiên cứu sinh đạt điểm thi các môn chuyên đề từ 3,70 trở lên và có ít nhất 02 bài báo được đăng trong tạp chí khoa học cấp quốc gia, quốc tế. - Cán bộ trẻ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. b. Sinh viên đạt giải cá nhân chính thức trong các kì thi học sinh giỏi hoặc các kì thi Olympic cấp quốc gia, khu vực, quốc tế. c. Đạt giải cá nhân chính thức cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao. Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu đối với sinh viên đã tốt nghiệp năm học 2011 - 2012. 2. Các đơn vị tổ chức xét chọn và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) trực tiếp về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và gửi qua E-mail: trungnc1@gmail.com trước ngày 22/11/2011 (Thứ Năm). Nhà trường sẽ không xem xét đối với các trường hợp hồ sơ và danh sách gửi không đúng mẫu và thời hạn theo quy định. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện.
Căn cứ công văn số 4030/ĐHQGHN-CTCTHSSV, bắt đầu năm học 2012-2013, các lớp CLC, TLLS số tín chỉ tối thiểu được xét cấp học bổng (không tính GDTC, GDQP) là 15 tín chỉ. Các lớp chất lượng cao và Tâm lí học lâm sàng kiểm tra lại danh sách học bổng của lớp mình và phản hồi sớm nhất về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 06/11/2012 (gặp cô Tuyết Mai). Tải về các danh sách tại đây.
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Trạm Y tế Mễ trì tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên Khoá QH-2012-X. - Thời gian: Từ ngày 25 đến 27/9/2012 (từ thứ Ba đến thứ Năm)
 • Sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30
 • Chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Địa điểm: Trạm Y tế Mễ trì, 182- Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. - Đối tượng: Tất cả sinh viên khoá QH-2012-X hệ chính quy - Lệ phí khám sức khoẻ: 65.000đ/sinh viên. - Thủ tục đến khám: xuất trình bản phô tô Giấy tiếp nhận sinh viên hoặc Thẻ sinh viên (nếu có) - Phân công lịch khám:
 • Ngày 25/9: Văn học, Hán nôm, Sư phạm Văn, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Lưu trữ học & QTVP, Triết học, Quốc tế học
 • Ngày 26/9: Xã hội học, Công tác xã hội, Khoa học quản lí, Sư phạm Lịch sử, Lịch sử, Khoa học chính trị, Tâm lí học
 • Ngày 27/9: Du lịch học, Thông tin Thư viện, Báo chí & Truyền thông, Nhân học, Đông phương học
Ghi chú: đối với những sinh viên vì lí do chính đáng không thể khám theo đúng ngày quy định trên, có thể đến khám vào một buổi bất kì trong đợt.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về đào tạo dành cho các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012. Sinh viên đăng kí xét tuyển bổ sung và đã được công nhận trúng tuyển đều đủ điều kiện đăng kí xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (trừ sinh viên trúng tuyển khối A vào ngành Triết học thì phải đạt từ 17 điểm trở lên). Ngày 12/09/2012, Nhà trường tổ chức thi tuyển lần thứ nhất cho chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học quản lí, ngành Văn học. Sau ngày 14/09/2012, chỉ tiêu tuyển sinh cho đợt 2 với ngành Khoa học quản lí, Văn học (ở thông báo dưới đây) sẽ được cập nhật tại website này. Tham khảo:

Phần thứ nhất: Tuyển sinh khoá QH-2012–X chương trình đào tạo chất lượng cao và lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng

I. Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao 1. Chỉ tiêu: 100: ngành Văn học - 25, ngành Lịch sử - 25, ngành Triết học - 20 và ngành Khoa học Quản lí - 30. 2. Quyền lợi của sinh viên: Ngoài những quyền lợi chung của sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao còn được hưởng các quyền lợi sau: - Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ cao, có uy tín chuyên môn cao trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. - Được tham gia miễn phí 01 khoá học ngoại khoá/học kì trong suốt khoá học để nâng cao năng lực học tập suốt đời, năng lực tìm việc làm và phát triển cá nhân. - Được ưu tiên cấp tài khoản thư viện điện tử của ĐHQGHN, ưu tiên sử dụng các tài liệu học tập, các phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, thư viện, hệ thống internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học. - Được ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá từ năm học thứ hai; hàng năm, được cấp thẻ mua giáo trình, tài liệu tham khảo miễn phí tại nhà xuất bản, nhà sách do Nhà trường quy định. - Được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến loại A: 560.000đ/tháng, loại B: 520.000đ/tháng, loại C: 480.000đ/tháng) và học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. - Được ưu tiên xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào tạo cử nhân chất lượng cao của ĐHQGHN và của Nhà trường. - Khi tốt nghiệp, được ưu tiên xét chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh hoặc tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Đối tượng và phương thức tuyển chọn 3.1. Đối tượng tuyển chọn Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2012 (diện tuyển thẳng, diện thi tuyển, không phân biệt trúng tuyển ngành nào), đạt yêu cầu về kiểm tra trình độ ngoại ngữ và viết bài luận, đồng thời thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: a. Đạt giải ba toàn quốc trở lên trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 (năm 2011, 2012) b. Là học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc trung học phổ thông (THPT) lớp 10, 11, 12 c. Đã tốt nghiệp THPT chuyên của các trường đại học hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d. Điểm thi đại học (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Ngành Khoa học quản lí (khối A: từ 17 điểm, khối C: từ 21.5 điểm, khối D: từ 17.5 điểm), ngành Lịch sử (khối C: từ 18 điểm, khối D: từ 17 điểm), ngành Văn học (khối C: từ 18.5 điểm, khối D: từ 17 điểm), ngành Triết học (khối A: từ 17 điểm, khối C: từ 18 điểm, khối D: từ 17 điểm). 3.2. Phương thức tuyển chọn: 3.2.1.Tuyển thẳng: Các đối tượng nêu ở mục I.3.1.a 3.2.2 Xét tuyển: Đối tượng còn lại ở mục I.3.1 II. Tuyển sinh lớp pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng 1. Chỉ tiêu: 20 2. Quyền lợi của sinh viên - Được học theo chương trình đào tạo ngành Tâm lí học có tăng cường thêm 440 giờ học tiếng Pháp và học một số môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp. - Được ưu tiên sử dụng tài liệu, phương tiện học tập, internet của chương trình đào tạo sau đại học Pháp ngữ. - Được ưu tiên xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến loại A: 560.000đ/tháng, loại B: 520.000đ/tháng, loại C: 480.000đ/tháng) và học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. - Được ưu tiên là nguồn tuyển sinh cho các chương trình liên kết đào tạo sau đại học giữa các trường đại học của Cộng hoà Pháp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; là nguồn tuyển chọn du học sau đại học bằng học bổng của nhà nước hoặc các chương trình hợp tác quốc tế của trường. 3. Đối tượng và phương thức tuyển chọn 3.1. Đối tượng tuyển chọn Những sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2012 (diện vào thẳng, diện thi tuyển, không phân biệt trúng tuyển ngành nào), đạt yêu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ và có điểm thi đại học (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Khối A từ 18 điểm, khối B từ 19.5 điểm, khối C từ 20 điểm, khối D từ 18.5 điểm, được đăng kí xét tuyển. 3.2. Phương thức tuyển chọn Xét tuyển theo điểm thi đại học trong số sinh viên đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, có ưu tiên những sinh viên đã học tiếng Pháp ở phổ thông trung học. III. Lịch trình thực hiện
 • Đăng kí: 17h, 25/9/2012
 • Thi viết bài luận: 16h, 26/9/2012
 • Thi tiếng Anh: 17h30, 26/9/2012
 • Bắt đầu học: 01/10/2012
Ghi chú: Lịch “Bắt đầu học” chỉ áp dụng cho các môn nâng cao của CTĐT CLC, các môn học khác, SV học bình thường theo TKB hiện có. IV. Đăng kí xét tuyển - Nhận mẫu đơn và nộp Đơn đăng kí xét tuyển tại phòng 604, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV - Lệ phí thi và xét tuyển: 150.000đ/sinh viên V. Lưu ý với sinh viên - Danh sách thi dán tại phòng Thông tin, tầng 1, nhà G từ 13h30, 26/9/2012. Công bố kết quả xét tuyển vào 16h, thứ 6, 28/9/2012 - Nếu trúng tuyển, SV không được thay đổi nguyện vọng; không trúng tuyển thì học tiếp ngành đã nhập học VI. Quy định về thi viết luận và tiếng Anh 1. Bài thi viết luận Bài viết luận thực hiện trong thời gian 60 phút, không quy định số từ/số trang của bài viết. Đề thi về những vấn đề liên quan đến ngành học mà sinh viên đăng kí xét tuyển. 2. Bài thi tiếng Anh - Bài thi tiếng Anh thực hiện trong thời gian 60 phút. - Bài thi gồm 3 phần + Phần I (Ngữ pháp và Từ vựng) có 10 câu hỏi với dạng thức là chọn đáp án đúng. Ngữ liệu cho trước là câu chưa hoàn chỉnh và đáp án gợi ý A,B,C,D + Phần II (Đọc hiểu) có 2 đoạn văn: a) Ngữ liệu cho trước là đoạn văn khoảng 120 đến 150 từ, có 5 câu hỏi hoặc 5 câu chưa hoàn chỉnh với 4 đáp án lựa chọn A,B,C,D dựa theo nội dung bài đọc. Sinh viên trả lời theo dạng thức chọn đáp án đúng. b) Ngữ liệu cho trước là đoạn văn khoảng 100 từ với 10 chỗ trống. Có 10 câu hỏi và sinh viên phải trả lời theo dạng thức điền từ/đoạn từ vào chỗ trống. + Phần III (Viết) có 2 yêu cầu: a) Ngữ liệu cho trước là các từ gợi ý. Có 5 câu hỏi và sinh viên phải viết thành 5 câu hoàn chỉnh. b) Ngữ liệu cho trước là chủ đề kèm theo một số gợi ý, sinh viên viết 1 đoạn văn khoảng 80 – 100 từ.

Phần thứ hai: Thi đánh giá năng lực tiếng Anh để xét miễn học, công nhận tín chỉ môn tiếng Anh

1. Sử dụng kết quả kì thi: Kết quả kì thi được phân loại theo trình độ bậc A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Sinh viên đạt trình độ nào được miễn học, nhận điểm tối đa cho học phần tương ứng và các học phần ở trình độ bậc thấp hơn. Ví dụ: Sinh viên thi đạt trình độ B1 thì sinh viên được công nhận điểm A+ cho các môn Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1 với tổng thời lượng là 14 tín chỉ. Sinh viên được miễn học phí của các môn học này. 2. Thời gian thi: Ngày 23/09/2012 (7h00: thi Nghe, Từ vựng- Ngữ pháp, Đọc, Viết; 13h00 thi Nói.) 3. Địa điểm thi: Tại nhà A2, Trường Đại học Ngoại ngữ (đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 4. Lệ phí thi: 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng). Nộp tại nơi đăng kí dự thi. 5. Đăng kí dự thi: Tại Phòng 604, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV 6. Thời gian đăng kí: Từ ngày nhập học đến ngày 20/09/2012 (trong giờ hành chính) 7. Sinh viên cần nhớ:
 • Sinh viên các ngành Quốc tế học, Tâm lí học, Văn học, Xã hội học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử nếu đăng kí thi đánh giá năng lực tiếng Anh thì được tạm hoãn học chính trị đầu khoá học và chuyển học cùng sinh viên trúng tuyển bổ sung. Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách sinh viên được tạm hoãn cho phòng Chính trị và Công tác sinh viên
 • Danh sách phòng thi được thông báo trước ngày thi 5 ngày tại Website của Trường Đại học Ngoại Ngữ (http://www.ulis.vnu.edu.vn) chuyên mục Đào tạo – Đào tạo ngoại ngữ trong ĐHQGHN – Thông báo.
 • Kết quả kì thi dự kiến được công bố vào ngày 27/09/2012.
 • Trong thời gian từ ngày nhập học đến 27/09/2012, sinh viên đã đăng kí kì thi này không phải học môn tiếng Anh có trong thời khoá biểu được Nhà trường phát cho sinh viên trong ngày nhập học. Khi có kết quả thi, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về việc học cho sinh viên.

Liên hệ với Phòng Đào tạo

Sinh viên cần thường xuyên xem thông báo mới của Nhà trường tại địa chỉ dt.ussh.edu.vn. Khi cần, sinh viên liên hệ qua email: phongdaotao@sv.ussh.edu.vn hoặc các số điện thoại: 04.38585237, 04.35575892
Trường ĐHKHXH&NV thông báo Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên và tham quan phòng truyền thống đối với sinh viên khoá QH-2012-X.

1. Lịch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 • Thời gian: Ngày 6, 7 và 15/9/2012 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h 00)
 • Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đợt Thời gian Đơn vị/ngành Tổng số SV
Đợt 1 Ngày 6/9 (thứ năm) Báo chí & TT, Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Nhân học 395
Đợt 2 Ngày 7/9 (thứ sáu) Khoa học quản lí, Lịch sử, Lưu trữ học & QTVP, Du lịch học, Thông tin – Thư viện, Triết học, Việt Nam học 402
Đợt 3 Ngày 15/9 (thứ bảy) Quốc tế học, Tâm lí học, Văn học, Xã hội học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử 393

2. Lịch tham quan Phòng Truyền thống

Địa điểm: Tầng 2 Nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TT Đơn vị tham quan Giờ Ngày
1. Quốc tế học 7h30 - 8h30 6/9/2012 (thứ Năm)
2. Văn học 8h30-9h30
3. Xã hội học, Sư phạm Lịch sử 9h30-10h30
4. Tâm lí học 13h30-14h30
5. Sư phạm Ngữ văn 14h30-15h30
6. Lữu trữ học & QTVP 15h30-16h30
7. Đông phương học (1) 7h30 - 8h30 7/9/2012 (thứ Sáu)
8. Đông phương học (2) 8h30-9h30
9. Công tác xã hội 9h30-10h30
10. Ngôn ngữ học, Hán nôm, Nhân học, Chính trị học 13h30-14h30
11. Báo chí & TT (1) 14h30-15h30
12. Báo chí & TT (2) 15h30-16h30
13. Lịch sử 7h30 - 8h30 16/9/2012 (chủ nhật)
14. Việt Nam học, Triết học, Thông tin – Thư viện 8h30-9h30
15. Khoa học quản lí 9h30-10h30
16. Du lịch học (1) 13h30-14h30
17. Du lịch học (2) 14h30-15h30
Ban quản lí Kí túc xá Mễ Trì hướng dẫn thủ tục đăng kí vào ở kí túc xá cho sinh viên trúng tuyển năm 2012.

Đối tượng ưu tiên xét vào ở KTX

 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.
 • Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
 • Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
 • HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Con mồ côi cả cha và mẹ.
 • HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Sinh viên thuộc nhiệm vụ đào tạo chiến lược của ĐHQGHN.
 • HSSV nữ.
 • HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.
(Xét theo các thứ tự ưu tiên đến khi hết chỗ ở)

Các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nội trú

 • Giấy tiếp nhận sinh viên do nhà trường cấp khi nhập học (bản photo).
 • Giấy chứng nhận diện ưu tiên.
 • Đơn xin vào ở KTX (theo mẫu quy định).
 • 01 ảnh 3x4cm.

Các loại giấy tờ cần thiết để đăng kí tạm trú

 • Giấy báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu do công an phường (xã) cấp (mẫu NK5)
 • Giấy tiếp nhận sinh viên do nhà trường cấp khi nhập học (bản photo).
 • 02 ảnh 3x4cm
 • Chứng minh thư nhân dân (bản photo).

Thủ tục vào ở KTX

 • Tại các điểm đón tiếp sinh viên khoá mới của các đơn vị đào tạo đều có các văn bản hướng dẫn chi tiết về chỉ tiêu và đối tượng cũng như tiêu chuẩn chế độ cụ thể.
 • KTX Mễ trì - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường để đón tiếp và làm thủ tục vào ở nội trú theo quy định.

Liên hệ

Kí túc xá Mễ trì, số 182 đường Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội. Điện thoại:04 3854.4466