Lịch sử hình thành

 • Ngày 21/10/1995, Khoa Du lịch học được thành lập với hai bộ môn đầu tiên: Bộ môn Văn hóa và Địa lý du lịch và Bộ môn Kinh tế và Nghiệp vụ du lịch.
 • Năm 2003, với sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Du lịch, Khoa Du lịch học bắt đầu đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Du lịch học và là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo Thạc sĩ ngành Du lịch học cho đến nay.
 • Năm 2013, Khoa Du lịch học đã thành lập thêm Bộ môn Quản trị sự kiện.
 • Năm 2016, Bộ môn Kinh tế và Nghiệp vụ du lịch được đổi tên thành Bộ môn Quản lý du lịch. 

Sứ mệnh

Khoa Du lịch học phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín, có thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu du lịch trong nước và quốc tế. 

 • Khẳng định vị thế hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Du lịch
 • Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao ngành Du lịch.

Các thành tựu tiêu biểu

Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo về ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Khoa đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

 • Đào tạo gần 3000 cử nhân, 500 thạc sĩ, trong đó nhiều người giữ các cương vị khác nhau trong các doanh nghiệp, cơ quản quản lý nhà nước, các trường, viện nghiên cứu…
 • 500 các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước. Từ chỗ chủ yếu xuất bản các công trình ở trong nước, đến nay 1/3 số cán bộ của Khoa đã có các bài viết khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Tập thể cán bộ Khoa cũng đã xuất bản được 50 giáo trình, bài giảng và sách chuyên khảo, chủ trì hàng chục đề tài khoa học các cấp (trong đó có 12 đề tài cấp Đại học Quốc gia, 17 đề tài cấp Trường, 02 đề tài của thành phố Hà Nội…)
 • Có mối quan hệ và hợp tác trao đổi với hơn 30 các trường đại học, các tổ chức quốc tế.
 • Khoa đã nhận được bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về thành tích xuất sắc trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động văn thể…

Định hướng phát triển

Không ngừng mở rộng hợp tác và liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đối tác trong nước và quốc tế để đáp ứng các xu hướng phát triển đa dạng về đào tạo và nghiên cứu của ngành Du lịch Việt Nam và thế giới.

Ban lãnh đạo khoa

 

 

Các bộ môn trực thuộc

 • Văn hóa và địa lý du lịch

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng

Email: phamhungnguyen@gmail.com

Phó trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Đức Thanh
Email: thanhtdhn@gmail.com

 • Quản lý du lịch

Trưởng bộ môn : PGS.TS Trần Thị Minh Hòa
Email: hoatm225@yahoo.com

Phó trưởng bộ môn: ThS. Tô Quang Long 

Email: longkdl72@gmail.com

 • Quản trị sự kiện

Trưởng bộ môn: PGS.TS Lương Hồng Quang  

Email: lhqvicas@gmail.com

Phó trưởng bộ môn: ThS. Trịnh Lê Anh 

Email: mcleanh2015@gmail.com

Đào tạo bậc đại học

Đào tạo chính quy và bằng kép các ngành:

 • Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
 • Quản trị Khách sạn

Đào tạo sau đại học

 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành định hướng nghiên cứu.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Du lịch (dự kiến sẽ mở trong năm 2018).

Đào tạo ngắn hạn

 • Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (1-2-3 tháng).
 • Các lớp tập huấn và bồi dưỡng về quản lý nhà nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nghiệp vụ thuyết minh…

Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Du lịch học luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học du lịch. Nhiều bài báo, nghiên cứu của cán bộ được đăng tải rộng rãi trên các tạp chí về du lịch ở trong nước và quốc tế. Các công trình nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp Bộ do cán bộ trong Khoa chủ trì đã được các đơn vị trong ngành Du lịch và các chuyên gia đánh giá cao.

 • Công bố gần 500 bài báo trên các tạp chí trong nước và ngoài nước.
 • Xuất bản 50 đầu sách giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo, sách dịch.
 • Đã và đang thực hiện 30 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó cấp bộ, ngành, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: 12 đề tài, cấp trường: 17 đề tài, cấp thành phố: 02 đề tài).
 • Hàng trăm báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế và trong nước.

Khoa tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu:

 • Đánh giá tác động của ngành du lịch đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam
 • Đánh giá hiện trạng và tác động của du lịch sinh thái đối với các điểm đến
 • Quản lý nhân lực và quản trị nhân lực du lịch
 • Khảo sát, đánh giá công tác tổ chức, quản lý các lễ hội và các sự kiện đặc biệt trong du lịch
 • Nghiên cứu loại hình du lịch: Du lịch lễ hội, du lịch sự kiện, du lịch MICE, creative tourism
 • Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của các nhóm khách du lịch điển hình
 • Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và điểm đến du lịch
 • Nghiên cứu hoạt động du lịch ẩm thực ở Việt Nam
 • Nghiên cứu văn hóa du lịch, phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống trong du lịch

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Khoa Du lịch học tổ chức các buổi hội thảo quốc tế và trong nước với chủ đề liên quan trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, và sự kiện. Mỗi buổi hội thảo là nơi gặp gỡ và trao đổi giữa chuyên gia từ các viện và cơ sở nghiên cứu, các nhà quản lý du lịch, và doanh nhân trong ngành du lịch khách sạn. Một số hội thảo khoa học đã được Khoa tổ chức:

 • "Du lịch công vụ và phát triển du lịch Việt Nam".
 • "Nghiên cứu và đào tạo du lịch ở Việt Nam".
 • "Du lịch, ẩm thực và các vấn đề về quản lý, kinh doanh".
 • "Quản trị sự kiện - Đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp ở Việt Nam".
 • "Đào tạo du lịch trong trường đại học nghiên cứu".
 • Hội thảo quốc tế về du lịch biển.
 • "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển du lịch Tây Bắc".
 • "Phát triển du lịch bền vững ở khu vực Đông Nam Á: Những vấn đề đặt ra".

Các dự án hợp tác tiêu biểu

Khoa luôn chú trọng hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế do vậy các hoạt động này đang ngày càng được đẩy mạnh, làm tiền đề và tạo động lực cho sự đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Khoa.

Các dự án hợp tác bao gồm hợp tác trong đào tạo (các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng chương trình bậc đại học, cao học, tham quan thực tập), hợp tác trong nghiên cứu khoa hoc và công bố quốc tế.

Trong đào tạo, có thể kể đến các dự án như DAAD “Sustainable Tourism”(Du lịch bền vững) (2015-2017) với Đại học Greifswald (Cộng hòa Liên bang Đức) trong xây dựng mới một số môn học bậc Thạc sĩ, trao đổi học thuật của giảng viên, học viên; dự án trao đổi sinh viên với Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) (2015-2016); các hoạt động trao đổi sinh viên ngắn hạn với Đại học Rikkyo (Nhật Bản) được thực hiện hàng năm; các chương trình liên kết thực tập, thực tế cho sinh viên, hỗ trợ việc làm như Thực tập hè tại RTC, thực tập nghiệp vụ khách sạn tại các khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, có thể kể đến các dự án hợp tác tổ chức hội thảo khoa học như: Hội thảo quốc gia “Xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát triển du lịch khu vực Tây Bắc” với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (2015); Dự án xuất bản sách “Tourism and Monarchy in Southeast Asia” với Đại học Chieng Mai (Thái Lan) và hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững ở Đông Nam Á - Những vấn đề đặt ra” phối hợp với Đại học Greifswald (Cộng hòa Liên Bang Đức) và Đại học Huế (11/2018).

Từ 2016, Khoa tiếp nhận 01 giáo sư Nhật Bản từ Đại học Rikkyo (Nhật Bản) về công tác tại Khoa để hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Các đối tác

Các cơ sở đào tạo quốc tế liên quan đến du lịch

 • Đại học Chieng Mai (Thái Lan).
 • Đại học Rikkyo (Nhật Bản).
 • Đại học tỉnh Yamanashi (Nhật Bản).
 • Đại học Ritsumekan (Nhật Bản).
 • Đại học Nagoya (Nhật Bản).
 • Đại học Quảng Tây (Trung Quốc).
 • Đại học Toulouse Le Mirial (Pháp).
 • Đại học Greifswald (Đức).
 • Trường Du lịch, Đại học Khoa học ứng dụng Munich (Đức).
 • Đai học Kent (Vương Quốc Anh).
 • Đại học Leeds Metropolitan (Vương quốc Anh)….

Các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước

 • Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT).
 • Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch (ITRD).
 • Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 • Câu lạc bộ Du lịch trách nhiệm (RTC).
 • Công ty CP Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism)…

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Email

1

     PGS.TS Trần Thúy Anh

     thuybot64@yahoo.com

2

     ThS. Trịnh Lê Anh

     mcleanh2015@gmail.com

3

     ThS. Trần Thị Yến Anh

     yentrananh@gmail.com

4

     ThS. Trương Kim Chi

     chikdl74@gmail.com

5

     TS. Nguyễn Ngọc Dung

     dung1911.ussh@gmail.com

6

     TS. Vũ Mạnh Hà

     manhha5788@yahoo.com.vn

7

     TS. Trần Thị Mai Hoa

     ttmhoa@yahoo.com

8

     PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng

     phamhungnguyen@gmail.com

9

     ThS. Tô Quang Long

     longkdl72@gmail.com

10

     TS. Phạm Hồng Long

     phamhonglong@gmail.com

11

     ThS. Vũ Hương Lan

     huonglandl@gmail.com

12

     ThS. Đinh Nhật Lê

     dinhnhatle@gmail.com

13

     ThS. Bùi Nhật Quỳnh

     buinhatquynh1512@gmail.com

14

     PGS.TS Trần Đức Thanh

     thanhtdhn@gmail.com

15

     TS. Nguyễn Thu Thủy

     thuykdl2004@gmail.com

16

     TS. Nguyễn Quang Vinh

     vinh311@yahoo.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Email

1

     PGS.TS Trần Thị Minh Hòa

     hoatm225@yahoo.com

2

     PGS.TS Lương Hồng Quang

     lhqvicas@gmail.com

3

     PGS.TS Lê Anh Tuấn

     letuanhv@yahoo.com

4

     GS. Inagaki Tsutomu

     inagaki@rikkyo.ac.jp

Tầng 5, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38584605

Email: khoadulichhoc@gmail.com

Website: http://fts.ussh.edu.vn

Học đi đôi với hành

Sinh viên được tham gia thực tập tại phòng thực hành của Khoa, tại các chuỗi khách sạn và công ty du lịch, công ty tổ chức sự kiện; tham gia thực tập hưởng lương tại các cơ sở đối tác nước ngoài tại  Singapore, Phillipines...

Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ những nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Khoa Du lịch học có mạng lưới cựu sinh viên có sự kết nối chặt chẽ. Các cựu sinh viên thường xuyên gửi thông tin tuyển dụng, đào tạo, tư vấn hướng nghiệp, học bổng cho sinh viên của Khoa; hợp tác với Khoa trong đào tạo, tuyển dụng sinh viên Khoa sau khi tốt nghiệp; tài trợ cho nhiều hoạt động của Khoa như: “Hành trang cơ hội việc làm cho sinh viên”, “Ngày hội hướng nghiệp”…

Chính sách khuyến học

Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện sẽ có cơ hội nhận học bổng theo ngân sách của Trường và một số học bổng ngoài ngân sách như: học bổng Mitsubishi, học bổng AEON, học bổng Chung-soo, học bổng Pony Chung, học bổng Shinnyo-en, học bổng Vietravel …

Sinh viên chính quy đang theo học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Khoa Du lịch học có thể học song song một ngành thứ hai từ các khoa khác trong Trường hoặc từ Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN). Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp hai bằng cử nhân độc lập.

Sinh viên cũng có cơ hội đăng ký tham gia các trình đào tạo liên kết 2+2 với Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), chương trình trao đổi với Đại học Munich (Đức) cũng như các chương trình thực tập, học tập trao đổi tại nước ngoài khác của Khoa và Trường.

Hoạt động ngoại khóa

Bên cạnh học tập, sinh viên Khoa Du lịch học tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, bổ trợ, giúp sinh viên phát triển toàn diện như: “Cảm nhận nhân văn”, “Tiếng hát cán bộ - sinh viên”, Thủ lĩnh tài ba, “Ruy băng xanh”, Hiến máu nhân đạo, Kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9, Hội chợ du lịch quốc tế VITM, Hoạt động tình nguyện tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Bảo tàng Dân tộc học ...

Sinh viên Khoa Du lịch học có cơ hội tham gia các CLB như CLB Du lịch trẻ, CLB Lễ tân sự kiện Garnet, CLB RUMBO...

Thầy cô và học viên cao học Khoa trong chuyến đi thực tế tại Đồng Tháp tháng 9-2014

Thầy cô và sinh viên Khoa Du lịch học chào mừng sự kiện 20 năm thành lập Khoa

Thầy cô và sinh viên Khoa Du lịch học tham gia Liên hoan văn nghệ tiếng hát Công đoàn năm 2014

Cán bộ và sinh viên Khoa Du lịch học tham dự giải bóng đá nam của Trường năm 2014