Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học Chính trị được Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ký quyết định thành lập vào ngày 27/9/2011 trên cơ sở Bộ môn Khoa học Chính trị (thành lập ngày 24/10/1995). Đến nay, Khoa đã có bề dày truyền thống xây dựng và phát triển hơn 20 năm.

Bắt đầu từ năm 2005, Khoa được Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ hai chuyên ngành Chính trị học và Hồ Chí Minh học. Từ năm 2008, Khoa tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Chính trị học. Năm 2012, khoá sinh viên đầu tiên của Khoa (QH.2008-CTH) đã tốt nghiệp.

Sứ mệnh

Khoa Khoa học Chính trị có sứ mệnh truyền bá tri thức và đáp ứng những nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về Chính trị học - những người có khả năng nghiên cứu và thực hành chính trị, có năng lực hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về Chính trị học. Định hướng phát triển của Khoa trong thời gian sắp tới là xây dựng Khoa trở thành đơn vị nghiên cứu, đào tạo trình độ cao về khoa học chính trị.

Thành tựu tiêu biểu

Cho đến nay, Khoa đã và đang đào tạo hơn 300 học viên cao học, 50 nghiên cứu sinh, 545 sinh viên đại học; tổ chức 10 khoá bồi dưỡng Giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, với số lượng học viên đã tốt nghiệp hơn 500 người, trong đó phần lớn là giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Các chương trình đào tạo sau đại học, ngắn hạn của Khoa không chỉ được tổ chức trên địa bàn Hà Nội, mà còn được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực Khoa học chính trị được đào tạo tại Khoa đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị công tác và nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực này đang không ngừng gia tăng.

Triết lý giáo dục

Hiểu sâu Việt Nam, tiến cùng thời đại, hướng về thực tiễn

Ban lãnh đạo khoa

Trưởng khoa

GS.TS Phùng Hữu Phú

Phó Trưởng khoa

PGS. TS Phạm Quốc Thành

thanh.pham131@gmail.com

Phó Trưởng khoa

PGS. TS Nguyễn Anh Cường

nguyenanhcuong@ussh.edu.vn 

 

Các bộ môn, đơn vị trực thuộc

 • Bộ môn Chính trị học
  • Trưởng Bộ môn: TS. Lưu Minh Văn
 • Bộ môn Hồ Chí Minh học
  • Trưởng Bộ môn: PGS.TS Phạm Quốc Thành
 • Bộ môn Chính trị truyền thông
  • Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Tổ Tư liệu - Văn phòng

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân ngành Chính trị học.
 • Cử nhân ngành Hồ Chí Minh học.

Đạo tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Chính trị học.
 • Thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Hồ Chí Minh học.
 • Thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Chính trị học.
 • Tiến sĩ ngành Chính trị học.
 • Tiến sĩ ngành Hồ Chí Minh học.

Đào tạo ngắn hạn

 • Lớp ngắn hạn Bồi dưỡng Giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Lớp Bổ túc kiến thức dành cho đối tượng ngành gần ngành Chính trị học.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Lý thuyết chính trị.
 • Chính trị Việt Nam.
 • Chính trị quốc tế.
 • Chính trị và truyền thông.
 • Chính trị học so sánh và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các đề tài, dự án tiêu biểu đang thực hiện

 • Đề tài cấp Nhà nước Lịch sử Việt Nam (tập XI).
 • Đề tài cấp Nhà nước Lịch sử Việt Nam (tập XXV).
 • Đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc.
 • Các chương trình hợp tác bao gồm các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tổ chức lớp học, trao đổi giảng viên và sinh viên
 • Các đối tác: Đại học Stockholm (Thuỵ Điển), Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ), Đại học Giessen (CHLB Đức), Đại học Quốc lập Đài Loan, Đại học Ubon (Thái Lan), Đại học Duesseldorf (CHLB Đức),…

 

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Lĩnh vực chuyên môn

Email

1

GS.TS Phùng Hữu Phú

CNXH khoa học

 

2

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Lịch sử

 

3

TS. Lưu Minh Văn

Triết học

nvminhvan@yahoo.com

4

PGS.TS Phạm Quốc Thành

Lịch sử

thanh.pham131@gmail.com

5

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Triết học

dothingocanhdhqg@gmail.com

6

PGS. TS Nguyễn Anh Cường

Chính trị học, Lịch sử

nguyenanhcuong@ussh.edu.vn

7

NCS. Nguyễn Ngọc Diệp

Triết học

nguyenngocdiepvnu@gmail.com

8

ThS. Đặng Anh Dũng

Chính trị học

anhdungkhct@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Phú Hải

Chính sách công

haiphunguyen29@gmail.com

10

TS. Nguyễn Thuý Hằng

Báo chí truyền thông

hangkhct@gmail.com

11

TS. Trần Bách Hiếu

Lịch sử

bachhieu168@gmail.com

12

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Chính trị học

hoa.nguyenkimhoa@gmail.com

13

TS. Trần Thị Quang Hoa

Lịch sử

hoalong1526@yahoo.com

14

TS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Lịch sử

hongnt79vnu@gmail.com

15

ThS. Phạm Quỳnh Hương

Quan hệ quốc tế

pqhuong2810@gmail.com

16

NCS. Phùng Chí Kiên

Chính trị học

phungchikien92@gmail.com

17

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Triết học

ntchauloan@gmail.com

18

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Lịch sử

dinhxuanly2012@gmail.com

19

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Chính trị học

quynhnd69@gmail.com

20

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Chính trị học

thangcthk53@yahoo.com

21

NCS. Vũ Thị Minh Thắng

Chính trị học

thangvtm@gmail.com

22

NCS. Nguyễn Thanh Tùng

Chính trị học

thanhtungf308@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1

PGS.TS Lưu Văn An

Chính trị học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2

TS. Trần Thị Phúc An

Hồ Chí Minh học

Đại học Mỏ - Địa chất

3

TS. Phạm Ngọc Anh

Chính trị học

Học viện An ninh Nhân dân

4

GS.TS Hoàng Chí Bảo

Triết học, chính trị học

Hội đồng lý luận Trung ương

5

PGS.TS Vũ Hoàng Công

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

6

PGS.TS Phạm Văn Chúc

Triết học

Hội đồng lý luận Trung ương

7

GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Luật học

Khoa luật – ĐHQG Hà Nội

8

PGS.TS Đinh Xuân Dũng

Báo chí học

Ban tuyên giáo Trung ương

9

TS. Ngô Huy Đức

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

10

PGS.TS Vũ Văn Hà

Kinh tế chính trị

Tạp chí Cộng sản

11

TS. Vũ Thị Như Hoa

Chính trị học

Học viện Chính trị khu vực 1

12

TS. Trần Thị Thu Hoài

Chính trị học

Đại học Kinh tế Quốc dân

13

PGS.TS Đoàn Minh Huấn

Lịch sử

Tạp chí Cộng sản

14

TS. Nguyễn Văn Hùng

Triết học

Ban Dân vận Trung ương

15

PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu

Triết học

Tạp chí Cộng sản

16

PGS.TS Nguyễn Bá Linh

Lịch sử

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

17

TS. Đỗ Đức Minh

Triết học

Đại học Quốc gia Hà Nội

18

GS.TS Dương Xuân Ngọc

Chính trị học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19

TS. Hà Quang Ngọc

Triết học

Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ

20

PGS.TS Nguyễn Xuân Phong

Chính trị học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21

PGS.TS Nguyễn Minh Phương

Triết học

Viện Tổ chức Nhà nước – Bộ nội vụ

22

PGS.TS Trần Thọ Quang

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

23

PGS.TS Dương Văn Quảng

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

24

PGS.TS Lê Minh Quân

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

25

GS.TS Nguyễn Văn Tài

Triết học

Học viện Chính trị quân sự

26

GS.TS Mạch Quang Thắng

Lịch sử

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

27

PGS.TS Vũ Duy Thông

Triết học

Ban Tuyên giáo TW

28

TS. Đoàn Trường Thụ

Triết học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

29

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết

Ngôn ngữ học

Văn phòng Quốc hội

30

PGS.TS Trần Minh Trưởng

Lịch sử

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

31

TS. Trần Đăng Tuấn

Báo chí

Truyền hình An Viên

32

PGS.TS Đỗ Xuân Tuất

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

33

GS.TS Phạm Hồng Tung

Lịch sử, Chính trị học

Viện Việt Nam học và KHPT, Đại học Quốc gia Hà Nội

34

GS.TS Phan Xuân Sơn

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

35

PGS.TS Phạm Minh Sơn

Quốc tế học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36

GS.TS Lưu Văn Sùng

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

37

PGS.TS Nguyễn Hoài Văn

Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

38

PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh

Triết học, Chính trị học

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

39

GS.TS B.W. Fraiser

Chính trị học

Đại học Connecticut (USA)

40

TS. Eva Hansson

Chính trị học

Đại học Stockholm (Thuỵ Điển)

41

GS.TS Detlef Briesen

Chính trị học

Đại học Giesen (CHLB Đức)

Khoa Khoa học Chính trị luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện và thân thiện cho sinh viên. Cùng với việc tham gia tích cực các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học mang tính học thuật và sáng tạo, sinh viên của Khoa còn sôi nổi, nhiệt huyết và năng động trong nhiều hoạt động ngoại khoá.

Về hoạt động chuyên môn, các câu lạc bộ đọc sách và câu lạc bộ tiếng Anh đã hỗ trợ rất hiệu quả cho sinh viên trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và trau dồi kiến thức chuyên môn. Nhiều sinh viên của Khoa đã đạt các giải thưởng cao trong nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về hoạt động ngoại khoá, sinh viên của Khoa đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động thể thao, văn nghệ, nấu ăn, các hoạt động giao lưu với sinh viên các trường đại học trong nước và quốc tế. Sinh viên của Khoa cùng với tuổi trẻ Nhà trường cũng đã sống những ngày đầy ý nghĩa, ước mơ, hoài bão với tinh thần trách nhiệm xã hội cao cùng màu áo xanh tình nguyện trên nhiều nẻo đường đất nước, với các hoạt động của Đội xung kích, Nắng hồng Nhân văn và nhiều chương trình xã hội hữu ích khác.

Phòng 211, nhà C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38588173

Email: vanphongkhoakhct@gmail.com

Website: khct.ussh.vnu.edu.vn

Các thầy cô giáo của Khoa và Nhà trường thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Cán bộ Khoa Khoa hoc Chinh tri

 

Tri ân các thầy đã có đóng góp lớn trong xây dựng phát triển khoa Khoa hoc chinh tri 2011

 

Sinh viên Khoa KHCT đạt giải Nhất bóng đá nam toàn trường