Lịch sử hình thành

 • Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, tiền thân là Bộ môn Lưu trữ học, được thành lập năm 1967 đặt trong Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Năm 1996, trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng, Bộ môn được phát triển thành Khoa Văn thư và Lưu trữ học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
 • Đến năm 1997, Khoa được điều chỉnh tên gọi thành Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng như ngày nay.

Sứ mệnh

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có sứ mệnh tiên phong,  đứng đầu trong nghiên cứu và đào tạo về lưu trữ học và quản trị văn phòng tại Việt Nam

Các thành tựu tiêu biểu

 • Trong nửa thế kỉ qua, Khoa đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng ngàn cán bộ có trình độ từ cử  nhân đến tiến sỹ các ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng.
 • Đã chủ trì và tham gia 60 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn 45 sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng; công bố hơn 500 bài viết, tham luận trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Các kết quả nghiên cứu đã và đang được sử dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và góp phần tư vấn cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lưu trữ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lưu trữ.

Định hướng phát triển

 • Phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, đứng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lưu trữ học và quản trị văn phòng ở Việt Nam.
 • Đi đầu trong hoạt động tổng kết lý luận và thực tiễn, sáng tạo tri thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực lưu trữ học và quản trị văn phòng.
 • Ổn định và phát triển chất lượng hoạt động của các bộ môn; chuẩn hóa 100% đội ngũ cán bộ giảng dạy có học vị từ Tiến sĩ.
 • Phấn đấu trở thành là đầu mối uy tín và hiệu quả trong hợp tác quốc tế về lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Websitehttps://aom.edu.vn/

Ban lãnh đạo khoa

 

Trưởng khoa

PGS.TS Đào Đức Thuận

thuan.ussh@gmail.com

Phó Trưởng khoa

TS. Cam Anh Tuấn

tuancam2002@yahoo.com

Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Hồng Duy

duy_gv@yahoo.com

 

Các bộ môn và đơn vị trực thuộc

 • Bộ môn Lưu trữ học

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Đào Đức Thuận

          Email: thuan.ussh@gmail.com

          Phó Trưởng bộ môn: ThS. Trần Phương Hoa

          Email: tranfuonghoa@gmail.com

 • Bộ môn Lưu trữ tài liệu chuyên ngành

          Trưởng bộ môn: TS. Cam Anh Tuấn

          Email:tuancam2002@yahoo.com

 • Bộ môn Văn bản và Hành chính học

          Trưởng bộ môn: TS. Trần Thanh Tùng

          Email: tungha2004@gmail.com

 • Bộ môn Quản trị văn phòng

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Thị Phụng

          Email: vuthiphung.ussh@gmail.com

          Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Duy

          Email: duy_gv@yahoo.com

 • Tổ Văn phòng và Tư liệu

Đào tạo bậc cử nhân

 • Cử nhân ngành Lưu trữ học.
 • Cử nhân ngành Quản trị văn phòng.

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học định hướng nghiên cứu.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị văn phòng định hướng nghiên cứu.
 • Tiến sỹ chuyên ngành Lưu trữ học.

Đào tạo ngắn hạn và chuyển giao ứng dụng

 • Các lớp ngắn hạn 01 tháng, 03 tháng, lớp chuyển đổi cấp Chứng chỉ các chương trình: Văn thư - Lưu trữ, Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng, Lễ tân và Thư ký văn phòng...
 • Các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho các cơ quan có nhu cầu: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, Lễ tân văn phòng, Quản trị văn phòng, Văn hóa công sở, Tổ chức sự kiện...
 • Chuyển giao công nghệ và tư vấn: Ứng dụng ISO trong quản lý, Tổ chức và quản lý văn thư - lưu trữ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Những định hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu và khảo sát sâu, rộng về lý luận, thực tiễn của lĩnh vực Quản trị văn phòng, nhằm xác định những yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực để có thể làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; mở rộng nghiên cứu về áp dụng ISO trong hoạt động văn phòng; văn hóa công sở; đạo đức công vụ, giao dịch điện tử...
 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận về hành chính theo nghĩa rộng (gồm cả hành chính công và đặc biệt là hành chính tư); nghiên cứu sâu về thủ tục hành chính, cải cách hành chính, kỹ năng hành chính để phục vụ nhu cầu đào tạo.
 • Mở rộng nghiên cứu về hệ thống văn bản quản lý và đi sâu vào các loại văn bản chuyên môn theo từng ngành, từng lĩnh vực.
 • Nghiên cứu về các biện pháp tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Khoa tập trung mở rộng hướng nghiên cứu vào lĩnh vực xây dựng, đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo và quản lý.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu để bổ sung những vấn đề mới cho hệ thống lý luận của lưu trữ học; đẩy mạnh và nghiên cứu sâu về tổ chức lưu trữ của các ngành chuyên biệt, lưu trữ điện tử, số hóa tài liệu lưu trữ; tài liệu có xuất xứ cá nhân, các biện pháp phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ...
 • Tăng cường việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học vào hoạt động đào tạo thông qua việc biên soạn, tái bản, đề nghị xuất bản các giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn học tập để làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, sinh viên.

Các đề tài, dự án tiêu biểu đang thực hiện

 • Đề tài cấp Đại học quốc gia (QG.16.46) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển ngành lưu trữ học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế (PGS.TS Vũ Thị Phụng chủ trì).
 • Đề tài cấp Đại học quốc gia: (QG.17.56) Đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc ở Việt Nam và đề xuất giải pháp tiếp cận, khai thác, sử dụng (TS. Đào Đức Thuận chủ trì).
 • Đang xây dựng giáo trình Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, Lý luận về quản trị văn phòng.
 • Hợp tác trong đào tạo lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo Hiệp định giữa hai quốc gia.
 • Hợp tác với Trường Đại học Gakushuin (Nhật Bản), Trường Đại học Aix-Marseille (CH Pháp) trong trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về Lưu trữ học.

Ngoài ra, Khoa hiện đang hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức trong nước trong nghiên cứu khoa học và đào tạo như:

 • Bộ môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
 • Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
 • Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.
 • Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ VPTW Đảng.
 • Chi cục Văn thư - Lưu trữ các địa phương.
 • Các Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, II, III, IV.
 • Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS Đào Đức Thuận

Trưởng Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn Lưu trữ học

thuan.ussh@gmail.com

2

TS. Cam Anh Tuấn

Phó trưởng Khoa

tuancam2002@yahoo.com

3

PGS.TS Vũ Thị Phụng

Chủ nhiệm Bộ môn QTVP

 vuthiphung.ussh@gmail.com

4

TS. Nguyễn Liên Hương

Chủ nhiệm Bộ môn Lưu trữ tài liệu chuyên ngành

lienhuong58@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Nguyệt Lưu

Chủ nhiệm Bộ môn Văn bản và HCH

lenguyetluu06@googlemail.com

6

ThS. Nguyễn Hồng Duy

Phó Chủ nhiệm Khoa, Phó chủ nhiệm Bộ môn QTVP

duy_gv@yahoo.com

7

ThS. Trần Thanh Tùng

Phó chủ nhiệm Bộ môn VB & HCH

tungha2004@gmail.com

8

ThS. Trần Phương Hoa

Phó chủ nhiệm Bộ môn Lưu trữ học

tranfuonghoa@gmail.com

9

TS. Nguyễn Thị Kim Bình

Giảng viên

kimbinh_nv@yahoo.com

10

ThS. Phạm Diệu Linh

Giảng viên

linh.qtvp@gmail.com

11

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Giảng viên

ntl0101@gmail.com

12

ThS. Vũ Đình Phong

Giảng viên

phonghd8@gmai.com

13

ThS. Nguyễn Văn Ngọc

Giảng viên

nguyenngock55su@gmail.com

14

ThS. Đào Thu Hiền

Giảng viên

dothuhien.cass@gmail.com

15

Hà Thị Hiệp

CB Văn phòng

hamy18106@gmail.com

16

Nguyễn Thị Kim Chi

Trợ lý đào tạo

khanhchi144.ussh@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Cơ quan công tác

Email

1

TS. Nguyễn Thịnh Thành

UBND TP Hà Nội

 

2

PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

3

TS. Nguyễn Lệ Nhung

Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam

lenhungvn.@gmail.com

4

PGS.TS Văn Tất Thu

Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam

vantatthu@yahoo.com

5

PGS.TS Đào Xuân Chúc

Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHN

chucdx@vnu.edu.vn

6

TS. Trần Hoàng

Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

 

7

TS. Hàn Mạnh Tiến

Hội các nhà quản trị DNVN

manhtien@nhaquanly.vn

8

TS. Trần Bá Trung

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

trungtbhq@gmail.com

9

TS. Nguyễn Viết Lộc

Chánh VP Bộ Giáo dục và Đào tạo

locnv@vnu.edu.vn

10

TS. Nguyễn Cảnh Đương

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

duongnc@yahoo.com

11

ThS. Dương Mạnh Hùng

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

hungduong@gmail.com

12

TS. Trần Thắng

Công ty Phần mềm 1VS

thang_madi@1vs.vn

13

ThS. Nguyễn Thị Tâm

Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

nguyenthitam55@gmail.com

14

ThS. Phạm Thị Bích Hải

TT Lưu trữ quốc gia III

pbichhai@yahoo.com

Sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng ngoài các giờ học chính quy trên lớp thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa: tham gia khảo sát thực tế; tham quan, thực tập thực tế tại các cơ quan tại các cơ quan trung ương và địa phương; tham gia các khóa học khởi nghiệp do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, sinh viên của Khoa rất năng động trong việc tham gia tích cực các phong trào đoàn thể và vì cộng đồng của Nhà trường: phong trào tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ...

Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35588315, (024) 35589446

Website: https://aom.edu.vn/

Hội thảo Khoa học quốc tế “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại - Giá trị và khả năng tiếp cận” (27/10/2016)

 

Tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. (12/11/2016)

 

Giới thiệu sách “Một số vấn đề về lưu trữ-lịch sử và công bố tài liệu lưu trữ” của tác giả: PGS. Nguyễn Văn Hàm –Nguyên Chủ nhiệm Khoa giai đoạn 1996-2004. (26/12/2016)

 

Giao lưu “Gặp gỡ hai miền” giữa đoàn giảng viên, học viên, sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng với Bộ môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (24/8/2017)