Lịch sử hình thành

 • Năm 1991, Khoa Xã hội học - Tâm Lý học được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Năm 1997, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết định tách Khoa Xã hội học - Tâm lý học thành hai khoa: Khoa Xã hội học và Khoa Tâm lý học.
 • Từ năm 2006, bên cạnh việc đào tạo chuyên ngành Xã hội học, Khoa là một trong những cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo chuyên ngành Công tác xã hội.

Sứ mệnh

Đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo, truyền bá tri thức và kỹ năng sâu, rộng về xã hội học và công tác xã hội, góp phần phục vụ kịp thời sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thành tựu tiêu biểu

Với đội ngũ cán bộ có chất lượng cao gồm có 01 GS.TS, 07 PGS.TS, 07 TS, 11 NCS và 3 ThS (năm 2017), Khoa đã đạt nhiều thành tựu trên các mảng hoạt động như:

 • Về đào tạo: hàng năm, Khoa đào tạo khoảng 160 cử nhân, 80 thạc sĩ, 10 NCS hai ngành (Xã hội học và Công tác xã hội), cũng như phối hợp với một số Bộ, ban, ngành tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn bổ sung kiến thức về Xã hội học và Công tác xã hội.
 • Về nghiên cứu khoa học: 100% đội ngũ cán bộ của Khoa có kinh nghiệm chủ trì, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các dự án hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước. Năm học 2016-2017, các cán bộ của Khoa đã công bố 01 bài ISI/Scopus, 03 bài báo quốc tế và nhiều bài báo trên các hội thảo khoa học quốc tế, các tạp chí có uy tín trong nước. Tính trung bình mỗi cán bộ có 03 bài báo khoa học được công bố.
 • Về hợp tác quốc tế: mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Khoa với các đối tác thuộc các trường đại học ở Nhật Bản, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển, Mỹ, Australia … luôn được duy trì và đem lại nhiều sản phẩm hợp tác như: chương trình đào tạo Thạc sỹ Xã hội học ứng dụng, chương trình đào tạo Thạc sỹ Công tác Xã hội, kỉ yếu hội thảo quốc tế, sách, bài báo khoa học hay các dịch vụ phát triển cộng đồng và các dự án nghiên cứu quốc tế.

Định hướng phát triển: Khẩu hiệu hành động: Đoàn kết - Sẻ chia; Giá trị tiếp diễn; Phát triển toàn diện. 

 • Tăng cường đào tạo chuyên sâu ở bậc đại học, phát triển các chương trình đào tạo về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng ở bậc thạc sỹ.
 • Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ xã hội.
 • Đa dạng hóa và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển toàn diện.
 • Cải cách chương trình đào tạo theo hướng cập nhật và hội nhập quốc tế.

Ban lãnh đạo khoa

 

Các bộ môn, trung tâm trực thuộc

 • Bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Văn Quyết

          Email: p.quyet3@gmail.com

 • Bộ môn Xã hội học Gia đình và Giới

          Trưởng bộ môn: GS.TS Hoàng Bá Thịnh

          Email: thinhhb@vnu.edu.vn 

 • Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa

          Email: kimhoaxhh@yahoo.com

          Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Kim Nhung

          Email: kimnhung86@gmail.com

 • Bộ môn Xã hội học Nông thôn và Đô thị

         Trưởng bộ môn: PGS.TS Trịnh Văn Tùng

          Email: trinhvantung1969@gmail.com

 • Bộ môn Xã hội học Văn hóa và Giáo dục

         Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

         Email: ha_va_ha65@yahoo.com

 • Bộ môn Công tác xã hội

         Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hồi Loan

         Email: nguyenhoiloan@gmail.com

        Phó trưởng bộ môn: TS. Đặng Kim Khánh Ly

         Email: dkkly79@yahoo.com

 • Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển Công tác xã hội

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân ngành Xã hội học.
 • Cử nhân ngành Công tác xã hội.

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (Tiếng Việt).
 • Thạc sĩ Xã hội học ứng dụng trong Quản lý chính sách công và doanh nghiệp (tiếng Pháp).
 • Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội định hướng nghiên cứu.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội định hướng ứng dụng.
 • Tiến sĩ ngành Xã hội học.
 • Đào tạo thí điểm Tiến sĩ ngành Công tác xã hội.

Đào tạo ngắn hạn

 • Đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về Công tác Xã hội.
 • Đào tạo bổ sung kiến thức ngành Công tác xã hội (dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần và xa có nhu cầu học Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Công tác xã hội).
 • Đào tạo bổ sung kiến thức ngành Xã hội học (dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần có nhu cầu học Thạc sĩ và Tiến sĩchuyên ngành Xã hội học).

Các hướng nghiên cứu chính

 • Biến đổi nông thôn, nông nghiệp, nông dân và đô thị Việt Nam; các dịch vụ xã hội đô thị; không gian công cộng; đô thị hóa; phát triển cộng đồng; phát triển đô thị...
 • Nghiên cứu về văn hóa, giáo dục và tôn giáo trong quá trình biến đổi xã hội.
 • An sinh xã hội; phúc lợi xã hội; chính sách xã hội.
 • Biến đổi gia đình Việt Nam.
 • Công tác xã hội với các đối tượng xã hội khác nhau (người khuyết tật; người nghiện ma túy; bạo lực học đường; người cao tuổi; phụ nữ đơn thân, quản trị CTXH; nghề CTXH,...).

Các chủ đề nghiên cứu tiêu biểu đang thực hiện

 • Nghiên cứu đô thị hóa, biến đổi xã hội đô thị và văn minh đô thị.
 • Nghiên cứu nông thôn, nông nghiệp, nông dân và phát triển cộng đồng.
 • Nghiên cứu biến đổi xã hội và phân tầng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Nghiên cứu văn hóa, biến đổi văn hóa và các khía cạnh xã hội của hiện tượng du lịch.
 • Nghiên cứu các khía cạnh xã hội của biến đổi khí hậu.
 • Nghiên cứu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện quyền an sinh xã hội và công tác xã hội chuyên nghiệp.
 • Nghiên cứu chính sách công và chính sách xã hội.
 • Nghiên cứu giáo dục, quản trị và giáo dục công tác xã hội.
 • Nghiên cứu xã hội học y tế, sức khỏe và công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe, bệnh viện.
 • Nghiên cứu can thiệp các vấn đề xã hội.
 • Nghiên cứu quản lí tổ chức chợ truyền thống ở Hà Nội; Nghiên cứu ứng xử của người Việt Nam hiện nay tại địa điểm công cộng...

Các đề tài, dự án tiêu biểu đang thực hiện

 • Dự án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” tại Hà Nội.
 • Dự án nghiên cứu “Phật giáo Công tác xã hội” với các đối tác Nhật Bản, Thái Lan, Sri-Lanka.
 • Dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Xã hội học ứng dụng trong quản lí chính sách công và doanh nghiệp (MAPE) - phối hợp với Đại học Toulouse 2 Jean-Jaurès (Cộng hòa Pháp) từ năm 2007 đến nay.
 • Dự án “Chương trình thăng tiến giáo dục Công tác xã hội” (SWEEP) do Đại học San Jose State (Hoa Kỳ) chủ trì và USAID tài trợ (2012-2015).
 • Phối hợp với Đại học Lund (Thuỵ Điển) triển khai đề tài “Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại Scandinavian và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu” (Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context) (2012-2015).
 • Phối hợp Đại học Degu (Hàn Quốc) triển khai dự án “Gia đình đa văn hoá” (2013-2015).
 • Tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng chứng chỉ sau đại học ngành công tác xã hội” do UNICEF tài trợ.
 • Ký MOU hợp tác trên cả hai mảng đào tạo và nghiên cứu với trường Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh).
 • Xúc tiến trao đổi kế hoạch hợp tác nghiên cứu với đối tác Brazil về chủ đề bạo lực ở thanh niên.
 • Tiếp tục liên kết đào tạo Thạc sỹ “Quản lý chính sách công và doanh nghiệp” với đối tác Pháp.
 • Xây dựng một số dự án hợp tác quốc tế mới.

Các dự án hợp tác tiêu biểu

 • Dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Xã hội học ứng dụng trong quản lí chính sách công và doanh nghiệp (MAPE) - phối hợp với Đại học Toulouse 2 Jean-Jaurès (Cộng hòa Pháp) từ năm 2007 đến nay.
 • Dự án “Chương trình thăng tiến giáo dục Công tác xã hội” (SWEEP) do Đại học San Jose State (Hoa Kỳ) chủ trì và USAID tài trợ (2012-2015).
 • Phối hợp với Đại học Shukutoku (Nhật Bản) và Hiệp hội Công tác Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương triển khai nghiên cứu “Phật giáo với công tác xã hội” (2012-2015).
 • Phối hợp với Đại học Lund (Thuỵ Điển) triển khai đề tài Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại Scandinavian và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu (Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context) (2012-2015).
 • Phối hợp Đại học Degu (Hàn Quốc) triển khai dự án “Gia đình đa văn hoá” (2013-2015).
 • Tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng chứng chỉ sau đại học ngành công tác xã hội” do UNICEF tài trợ.
 • Ký MOU hợp tác trên cả hai mảng đào tạo và nghiên cứu với trường Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh).
 • Xúc tiến trao đổi kế hoạch hợp tác nghiên cứu với đối tác Brazil về chủ đề bạo lực ở thanh niên.
 • Xây dựng chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công tác xã hội với Trường Đại học SanJose (Mỹ) và đào tạo Thạc sỹ chương trình “Quản lý công và doanh nghiệp” theo đề án 16+23 (phối hợp với Cộng hoà Pháp).

Các đối tác

 • Trong nước: Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Hội Xã hội học Việt Nam, Hội nghề Công tác xã hội, các Trường, Viện đào tạo và nghiên cứu Xã hội học và Công tác xã hội.
 • Ngoài nước: Đại học Toulouse 2 Jean-Jaurès, Đại học Paris 7 (Cộng hòa Pháp); Đại học Shukutoku, Đại học Fukushima, Trung tâm Quốc tế và phát triển (Nhật Bản); Đại học San Jose State, Đại học Michigan, Đại học Tổng hợp Wasington (Hoa Kỳ); Phái đoàn Wallonie – Bruxelles, Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ); Đại học Lund (Thuỵ Điển); Đại học Tổng hợp Humbolt, Viện Xã hội học, Đại học Belfield (CHLB Đức); Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva (Nga); Đại học Tổng hợp LODZ Ba Lan; Quỹ Ford (Mỹ); Tổ chức Radda Barnen; Hội đồng Anh; UNFPA; UNICEF; SIDA; Quỹ Toyota...

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Email

Bộ môn Lý thuyết & Phương pháp nghiên cứu XHH

1

PGS.TS Phạm Văn Quyết

p.quyet3@gmail.com

2

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

xhhanh@gmail.com

3

ThS. Đặng Hoàng Thanh Lan

lan53nhanvan@gmail.com

4

ThS. Phạm Thị Minh Tâm

tampham.ussh@gmail.com

Bộ môn XHH về Gia đình và Giới

5

GS.TS Hoàng Bá Thịnh

thinhhb@vnu.edu.vn

6

ThS. Đinh Phương Linh

linh.dinh110@gmail.com

7

NCS. Phạm Diệu Linh

pdlinh.sociology@gmail.com

Bộ môn XHH Dân số và Môi trường

8

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa

kimhoaxhh@yahoo.com

9

TS. Nguyễn Thị Kim Nhung

kimnhung86@gmail.com

10

NCS. Nguyễn Lan Nguyên

ng.nguyenlank57xhh@gmail.com

Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục

11

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

ha_va_ha65@yahoo.com

12

PGS.TS. Hoàng Thu Hương

huonght.ussh@gmail.com

13

NCS. Đào Thúy Hằng

daothuyhang1906@gmail.com

Bộ môn XHH Nông thôn và Đô thị

14

PGS.TS Trịnh Văn Tùng

trinhvantung1969@gmail.com

15

TS. Mai Linh

mailinh232000@yahoo.co.uk

16

ThS. Nguyễn Thị Lan

halanxhh@yahoo.com

Bộ môn Công tác xã hội

17

PGS.TS Nguyễn Hồi Loan

nguyenhoiloan@gmail.com

18

PGS. TS Nguyễn Thị Như Trang

maiphivn@yahoo.com

19

TS. Nguyễn Thị Thái Lan

nguyenthailan74@gmail.com

20

TS. Đặng Kim Khánh Ly

dkkly79@yahoo.com

21

TS. Mai Thị Kim Thanh

mkthanh1960@gmail.com

22

ThS. Mai Tuyết Hạnh

maihanhxhh@gmail.com

23

ThS. Bùi Thanh Minh

buithanhminh88@gmail.com

24

ThS. Lương Bích Thủy

luongbichthuy@gmail.com

25

ThS. Nguyễn Hữu Quân

nguyenhuuquanpse@gmail.com

26

ThS. Nguyễn Thu Trang

nttrang.ussh@gmail.com

Tổ văn phòng

27

ThS. Trần Xuân Hồng

txhong63@yahoo.com.vn

28

ThS. Ngô Kim Hương

huongnk74@gmail.com

29

ThS. Phạm Thị Huyền

phuyenvp82@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Email

1

PGS.TSKH Bùi Quang Dũng

buiquynh@yahoo.com

2

PGS.TS Mai Quỳnh Nam

nammq@yahoo.com

3

GS.TS Trịnh Duy Luân

luantd@gmail.com

4

PGS.TS Vũ Hào Quang

vuhaoquang@gmail.com

5

TS. Trương An Quốc

truonganquoc@yahoo.fr

6

GS.TS Nguyễn Đình Tấn

nguyenanhtanxhh@gmail.com

7

TS. Nguyễn Hải Hữu

nguyenhaihuubtxh@yahoo.com

8

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

ntmphuong76@gmail.com

9

TS. Hoàng Thị Nga

ngaht@dhcd.edu.vn

10

PGS.TS Phạm Bích San

osec@vnn.vn

11

TS. Nguyễn Thế Huệ

ngthehue.qt@gmail.com

12

TS. Phạm Tất Thắng

thangpt@qh.gov.vn

 

Sinh viên được đào tạo từ Khoa Xã hội học có kiến thức, kỹ năng liên ngành để phát huy, thích ứng và hội nhập trong nhiều nghề đa dạng:

 • Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu.
 • Đảm nhiệm nhiều công việc trong các cơ quan nhà nước (xây dựng, điều chỉnh, thực hiện và đánh giá chính sách).
 • Tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường, quan hệ khách hàng, quản lý nhân lực, truyền thông,…
 • Làm việc trong nhiều tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội và tổ chức xã hội tự nguyện.
 • Đảm nhiệm được nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng (hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, quản lý tổ chức...

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí công việc như trên, ngoài học tập trên giảng đường, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Xã hội học tham gia nhiều đợt kiến tập, thực tập, thực hành tại nhiều cơ quan và địa phương khác nhau; tham gia vào nhiều đề tài, dự án do các thầy, các cô trong và ngoài khoa Xã hội học chủ trì. Bên cạnh đó, người học được tham gia nhiều phong trào, hoạt động xã hội để phát triển kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Đặc biệt, người học của Khoa còn tham gia tích cực và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các CLB và hoạt động xã hội do Trường và Khoa tổ chức: CLB Hoa đá, CLB Sol, CLB tiếng Anh, CLB Sinh viên xung kích, CLB Công tác xã hội, Sinh viên tình nguyện, Mùa hè xanh, Sinh viên nghiên cứu khoa học, các chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài nước,… Từ nhiều năm nay, sinh viên của Khoa đều chủ động tổ chức chương trình Xã hội học Online để chia tay các sinh viên năm cuối tốt nghiệp ra trường.

Tầng 2, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858.2540

Email: sociology.ussh.hn@gmail.com

Website: https://www.facebook.com/xhh.ussh/

 Khoa Xã hội học kỉ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Đại học Quốc gia Hà Nội (2016)

 

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Xã hội học trong lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Khoa (1991-2016)

 

 PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa và TS. Nguyễn Thị Thái Lan tham gia Hội thảo Công tác xã hội Phật giáo Châu Á tại Nhật Bản

 

Đoàn thực tập của sinh viên K59 Xã hội học thực tập tại xã Hải Đông (Hải Hậu, Nam Định)

 

Chương trình "Xã hội học Online VI" - chương trình thường niên do sinh viên Khoa tự tổ chức để chia tay các sinh viên năm cuối ra trường