Ban Giám đốc

 

Giám đốc

PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn

nghcon@gmail.comconnh@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc

PGS.TS Hoàng Anh Thi

giadinhthi@yahoo.com

 

Thông tin liên hệ

Phòng 114, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN.

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35586157

Email: ussh.cvlc@gmail.com

Website: http://cvlc.edu.vn