Lịch sử hình thành

Viện Chính sách và Quản lý (The Institute of Policy and Management – IPAM) được thành lập trên cơ sở kế thừa thành tựu hơn 15 năm phát triển của Chương trình nghiên cứu xã hội học về môi trường và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA), có chức năng nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, liên kết mạng lưới các “ý tưởng và tư duy chiến lược”. IPAM hoạt động theo mô hình think tank với chức năng liên kết đào tạo và nghiên cứu, phát triển ngành khoa học chính sách và quản lý tại Việt Nam cũng như mở rộng phát triển mạng lưới các tổ chức về chính sách, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, trở thành một đầu mối, nơi tập hợp nguồn lực trong lĩnh vực chính sách và quản lý.

Trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách (CEPSTA) tiền thân là “Chương trình nghiên cứu Xã hội học về Chính sách và Khoa học – Công nghệ” hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực Chính sách là đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội được hình thành từ năm 1991 bởi những giáo sư, tiến sĩ có uy tín và danh tiếng trong đại học Quốc Gia. Sau 10 năm hoạt động và phát triển, Chương trình được đổi tên thành “Chương trình nghiên cứu Xã hội học về môi trường và phát triển”. Năm 2007, Chương trình đã phát triển và đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách, viết tắt là CEPSTA (The Center for Policy Studies and Analysis) theo Quyết định số 775 QĐ/ XHNV – TC ngày 16/03/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trong hơn 15 năm phát triển, IPAM đã đạt được những thành tựu cơ bản trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo, đóng góp vào quá trình phát triển ngành Khoa học chính sách và bước đầu hình thành một mạng lưới về lĩnh vực chính sách tại Việt Nam:

 • Triển khai các đề tài, đề án, dự án trong lĩnh vực chính sách và quản lý.
 • Tổ chức hơn 40 khóa tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tại các địa phương và các khóa tập huấn thường niên về Kỹ năng phân tích, hoạch định, thẩm định chính sách cho cán bộ của văn phòng Quốc hội.
 • Ký thỏa thuận hợp tác với nhiều cơ quan, đơn vị trong nước như Văn phòng Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)... và nước ngoài như Đại học Lund (Thụy Điển); Đại học Potsdam, Đại học Greifwald, Đại học Munich (CHLB Đức), Helmholtz-Trung tâm nghiên cứu môi trường (UFZ), CHLB Đức…
 • Xuất bản nhiều ấn phẩm, tài liệu về chính sách và quản lý phục vụ quá trình hoạch định chính sách, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực chính sách và quản lý.

Xuất phát từ một trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo hoạt động hiệu quả trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Viện Chính sách và Quản lý được thành lập như ngày nay là một nỗ lực rất lớn từ phía các nhà sáng lập, sự ủng hộ giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường và của các đối tác ở trong và ngoài nước. Trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách, Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) chính thức được thành lập theo Quyết định 876 QĐ/XHNV-TC ngày 16/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Chức năng

Viện Chính sách và Quản lý có chức năng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực chính sách và quản lý (chính sách giáo dục, chính sách khoa học & công nghệ và đổi mới; chính sách khởi nghiệp sáng tạo, chính sách phát triển vùng, chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, vấn đề quản lý khoa học và công nghệ,...); dự báo các vấn đề chính sách kinh tế - xã hội, các xu hướng thay đổi và đề xuất các chính sách phát triển cho các tổ chức. IPAM cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn về các vấn đề chính sách và quản lý, thiết kế và xây dựng các chương trình hội thảo chuyên đề, tổ chức các hoạt động dịch vụ liên kết, hợp tác theo yêu cầu xã hội phù hợp với các quy định của pháp luật.

Sứ mệnh

Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) có sứ mệnh đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý và về nghiên cứu và phân tích chính sách, quản lý phát triển theo phương châm: “Ý tưởng- Nhận thức – Đổi mới” (Think tank – Perception - Innovation); là đầu mối liên kết và tập hợp mạng lưới các tổ chức về chính sách ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Là một mô hình "Think tank" điển hình trong lĩnh vực chính sách và quản lý, Viện nỗ lực xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về chính sách và quản lý trọng điểm quốc gia, nhanh chóng hội nhập và phát triển đạt trình độ quốc tế, góp phần vào sự phát triển khoa học chính sách và quản lý ở Việt Nam vào năm 2025.

Tổ chức bộ máy

Ban lãnh đạo Viện

 

Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS.TS Vũ Cao Đàm

Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo: TS. Nguyễn Mạnh Dũng

Trong quá trình hoạt động, Viện Chính sách và Quản lý luôn hướng tới xây dựng thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về chính sách và quản lý trọng điểm quốc gia; hội nhập, phát triển, đạt trình độ quốc tế, góp phần vào sự phát triển khoa học chính sách và quản lý ở Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Viện đã hoàn thành 05 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp cơ sở và gần 15 dự án quốc tế về các lĩnh vực chính sách khoa học và công nghệ và đổi mới, chính sách phát triển vùng, chính sách quản lý di động xã hội của nhân lực KH&CN, áp dụng công nghệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp……
 • Xuất bản hơn 15 sách chuyên khảo, tham khảo và cung cấp các báo cáo, tài liệu chuyên ngành khoa học chính sách, nhận diện những nghịch lý trong chính sách khoa học và giáo dục, đánh giá chính sách phát triển vùng, hệ thống đổi mới quốc gia, chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN trong bối cảnh hội nhập…và liên kết xuất bản với các tổ chức quốc tế. Trong đó, 02 cuốn sách chuyên khảo về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách (2011) và Kỹ năng đánh giá chính sách (2017) được xuất bản theo đặt hàng của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội,để ung cấp cho các đại biểu Quốc hội.
 • Hình thành 01 nhóm Nghiên cứu mạnh về Nghiên cứu Chính sách và Quản lý đã hoạt động tích cực và được Bằng khen của Giám đốc ĐHQG HN (2015).

Lĩnh vực đào tạo    

 • Viện đã tổ chức thành công hơn 40 khóa tập huấn "Kỹ năng phân tích hoạch định chính sách tại các địa phương" và các khóa tập huấn thường niên "Kỹ năng phân tích, hoạch định, thẩm định chính sách cho cán bộ của văn phòng Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở"; các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho lãnh đạo, chuyên viên của các địa phương (huyện đảo Lý Sơn, huyện Gia Lâm…) và lãnh đạo các doanh nghiệp (hợp tác cùng VCCI).
 • Phối hợp cùng các chuyên gia đến từ Viện Rosa Luxemburg tổ chức 03 khóa tập huấn (TOT) cho các giảng viên về"Kỹ năng giảng dạy về chính sách cho các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở".
 • Hợp tác liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài mở các khóa học ngắn hạn, các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách, ra quyết định chính sách.
 • Đang phối hợp với Khoa Khoa học Quản lý triển khai Chương trình đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Chính sách Công.

Hợp tác liên kết

Viện đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế.

 • Đối tác trong nước tiêu biểu như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp (thuộc UB Thường vụ Quốc hội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 
 • Đối tác nước ngoài như Viện Rosa Luxemburg - CHLB Đức, Đại học Lund (Thụy Điển), Đại học Potsdam, Đại học Greifwald, Đại học Munich (CHLB Đức), Helmholtz-Trung tâm nghiên cứu môi trường (UFZ)…

Tầng 2, nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35587547

Fax: (+84) 2435587547

Email: anhnguyen.ipam@gmail.com | ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn

Website: http://ipam.edu.vn/vn/ 

 

Tọa đàm Khoa học Chính sách Khoa học và Giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế do IPAM tổ chức (2016)

 

Chương trình trao đổi kinh nghiệm giảng dạy chủ đề đánh giá chính sách với sự tham gia của các giảng viên đến từ Trung tâm Đào tạo của Viện Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) năm 2017

 

Hội thảo khoa học “Lộ trình về tiền ươm tạo và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ giai đoạn 2015-2025” do IPAM tổ chức năm 2016

 

Gặp mặt các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 và công bố quyết định thành lập Hội đồng cố vấn của IPAM

 

IPAM trao tặng sách cho Thư viện Quốc hội năm 2017