Các Viện - Bảo tàng - Trung tâm

Viện Chính sách và Quản lý

Bảo tàng Nhân học

 

 

Trung tâm ĐBCL Giáo dục

 • Phòng 704, nhà E
 • Điện thoại: (024) 35574515; (024) 35588051
 • Email: dambaochatluongxhnv@gmail.com

 Trung tâm Giáo dục Đài Loan

 Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Tâm lý

 • Phòng 110, nhà A
 • Điện thoại: (024) 35571238
 • E-mail: cacp@vnu.edu.vn

 Trung tâm NC Châu Á-TBD và Các VĐQT

Trung tâm NC DS, MT và Các VĐXH

 • Tầng 7, nhà M
 • Điện thoại: (024) 35578704             
 • Email: cgpesa@gmail.com 

 

 

 TTNCPTDTTS-MN&LV Sông Hồng

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại

Trung tâm NC và ƯD văn hóa và NT

 

 

 Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác ĐT

Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT


 • 10/10/2017 04:14
 • ussh