Từ tháng 8/2018 này Trung tâm USSH-STC Korean Language & Business Academy, Trường ĐHKHXH&NV sẽ bắt đầu khai giảng các khóa học tiếng Hàn. Dự kiến ngày khai giảng là 06/08/2018.


Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2066/ĐHQGHN-KHCN về việc xét tặng Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ năm 2018. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo để toàn thể cán bộ đơn vị biết và tham gia Giải thưởng theo Quy định Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và...


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đào tạo chuyên gia thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Information Profesionals in industrial revolution 4.0”.


Mời các bạn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt II năm 2018 (ngày 28/6/2018) download ảnh tại đây.


Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế về các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Với xu thế đó, trong khía cạnh nghiên cứu khoa học xã hội hiện nay, việc hội nhập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu (trích dẫn, bảo mật thông tin, đảm bảo độ chính xác thông tin, bảo vệ quyền các...


Nhằm tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong các trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) dự định tổ chức hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học”.