Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN xin thông báo:Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính đợt thi tháng 2/2019


Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Tọa đàm về phương pháp giảng dạy đại học Enabling Pedagogy: Phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm.


Đây là chương trình truyền hình đặc biệt của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng của Khmer Đỏ.Thực hiện công văn số: 4404/ĐHQGHN - KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc "Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018"