Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp dựa trên quyền sở hữu trí tuệ" với sự tham gia của sinh viên tới từ các trường đại học.


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo về chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc, cụ thể như sau:


Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn liên tục tuyển sinh khóa ngắn hạn “Nhiếp ảnh cơ bản”.


Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn liên tục tuyển sinh khóa ngắn hạn “Nghiệp vụ Truyền hình”.