Đề tài dự án nghiên cứu

Phê duyệt danh mục đề tài NCCB năm 2013

Ngày 24/12/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ.

TAGS:
Tác giả: USSH ; xuất bản: 25/01/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động