Nhân vật sự kiện

8/2017: lần đầu tiên tuyển sinh Thạc sỹ Báo chí theo định hướng ứng dụng

Ngày 21/2/2017, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 559/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ theo định hướng ứng dụng chuyên ngành Báo chí học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cơ sở vật chất và hệ thống máy móc được đầu tư bài bản tại Trường sẽ là điều kiện tốt cho đào tạo Thạc sỹ Báo chí theo định hướng ứng dụng

Đây là chương trình thạc sỹ Báo chí định hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam, do Khoa Báo chí và Truyền thông trực tiếp triển khai đào tạo. Trong đó, điểm mới của chương trình đào tạo này là trang bị kiến thức, kỹ năng để người học có thể trở thành một nhà báo có khả năng chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên ngành như nội chính, kinh tế, thể thao, môi trường, văn hóa, truyền thông quốc tế...; cung cấp kiến thức và kỹ năng làm báo hiện đại, thông qua các học phần về về xu hướng làm báo hiện đại trên thế giới, về báo chí dữ liệu, về kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và hệ thống máy móc được đầu tư bài bản tại Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông (Trường ĐHKHXH&NV) là bệ đỡ cho học viên thể nghiệm và thực nghiệm các chương trình PT-TH và các sản phẩm truyền thông mới, chất lượng cao.

Chương trình phù hợp với tất cả các học viên đã có một bằng đại học ở bất cứ ngành đào tạo nào. Thời gian học tập theo hình thức tín chỉ, học viên có thể được nhận bằng Thạc sỹ sau 18 tháng.

Khoa Báo chí và Truyền thông có thể đào tạo tại chỗ cho các địa phương trong phạm vi các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và 4 vùng kinh tế trọng điểm là vùng KTTĐ Bắc Bộ, KTTĐ miền Trung, KTTĐ phía Nam và KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Dự kiến tuyển sinh khoá đầu tiên vào tháng 8/2017.

TAGS:
Tác giả: ussh ; xuất bản: 08/03/2017 10:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động