Thông báo

Ảnh trao bằng tiến sĩ năm 2016

Trường ĐHKHXH&NV trao bằng tiến sĩ cho 81 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, thuộc 25 chuyên ngành: Báo chí học, Chính trị học, Hồ Chí Minh học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Hán Nôm, Khảo cổ học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử thế giới, Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, Lịch sử Việt Nam, Lý luận ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu, Tâm lí học xã hội, Tôn giáo học, CNDVBC&CNDVLS, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lý luận văn học, Văn học Bắc Mỹ, Văn học dân gian, Văn học Việt Nam, Xã hội học.

Tải ảnh trao bằng tại đây:

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/01/2017 09:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động