Hoạt động Đào tạo

Ban hành Chương trình ĐT thạc sĩ chuyên ngành Nhân học

Ngày 15/11/2012, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí Quyết định số 3871/QĐ-ĐT ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Nhân học thuộc ngành Nhân học có mã số: 60310302.

Ngày 15/11/2012, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí Quyết định số 3871/QĐ-ĐT ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Nhân học thuộc ngành Nhân học có mã số: 60310302. Tham khảo: Quyết định và Chương trình đào tạo thạc sĩ Nhân học Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nhân học là sự tiếp nối Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nhân học của Bộ môn Nhân học. Theo kế hoạch, Bộ môn sẽ bắt đầu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nhân học từ tháng 4/2012, với các đối tượng cử nhân ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần. Trong lộ trình xây dựng và phát triển ngành Nhân học ở Trường ĐHKHX&NV - ĐHQGHN, Bộ môn Nhân học đang hoàn thiện Đề án mở Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Nhân học.

Tác giả: admin ; xuất bản: 30/11/2012 05:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động