Thông báo

Chương trình học bổng Humphrey 2018-2019 - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội

Đại sứ quán Mĩ giới thiệu chương trình học bổng Humphrey cho năm học 2018 – 2019. Chi tiết về chương trình, hạn nộp hồ sợ, và buổi chia sẻ thông tin được trình bày chi tiết trong bản thông báo đính kèm.

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2018-2019

2018-2019 Hubert Humphrey  Fellowship Program-PAS Announcement

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 13/04/2017 10:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động