Giới thiệu chung

Công văn số 1669/ĐHQGHN-KHCN V/v rà soát, quy hoạch các loại hình tổ chức hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị tổ chức rà soát, sắp xếp và quy hoạch hệ thống các tổ chức/loại hình hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) (phòng thí nghiệm (PTN), trung tâm nghiên cứu, công ty, xưởng sản xuất, bảo tàng, phòng thực hành thực nghiệm, trung tâm dịch vụ khoa học - kỹ thuật... gọi chung là PTN) triển khai hoạt động ở ĐHQGHN.

Xem nội dung cụ thể tại các văn bản sau

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 25/05/2015 11:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động