Thông báo

ĐHQGHN thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2017 (đợt 3)

Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 4088 về danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017 (đợt 3) với một số nhiệm vụ trong lĩnh vực KHXH&NV (xin xem thông báo gửi kèm).
 
Các nhà khoa học hoàn thiện hồ sơ thuyết minh theo Hướng dẫn quản lý hoạt động KH&CN tại ĐHQG theo Quyết dịnh số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 và gửi về Phòng Quản lý NCKH trước 11h00, ngày 26/12/2016 (thứ Hai).
 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 23/12/2016 09:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động