Biểu mẫu

Đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức - ĐHQGHN năm 2012 đã làm thủ tục đăng kí quyền tác giả cho các thầy/cô công tác tại ĐHQGHN. Năm 2013, đề nghị các thầy/cô tiếp tục đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản của mình.

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức - ĐHQGHN năm 2012 đã làm thủ tục đăng kí quyền tác giả cho các thầy/cô công tác tại ĐHQGHN. Năm 2013, đề nghị các thầy/cô tiếp tục đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản của mình. Hồ sơ gồm có:

  1. Tờ khai đăng kí quyền tác giả (tải về bản mẫu)
  2. Giấy cam đoan của tác giả (tải về bản mẫu)
  3. Giấy chứng minh nhân dân (bản sao)
  4. Tác phẩm cần đăng kí (x2 bản giống nhau).
Hồ sơ xin gửi tới Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức Tầng 6, Nhà C1T, Trung tâm thông tin thư viện, ĐHQGHN Điện thoại: 0976037980, (04) 6686 1242 E-mail: huyenkoko@vnu.edu.vn

Tác giả: admin ; xuất bản: 25/01/2013 01:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động