Biểu mẫu

Đăng kí sở hữu trí tuệ cho các công trình tại ĐHQGHN

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (ĐHQGN) thông báo tới các đơn vị thành viên và các nhà khoa học đang làm việc tại ĐHQGHN về nội dung, thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ lần 2 năm học 2012-2013.

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (ĐHQGN) thông báo tới các đơn vị thành viên và các nhà khoa học đang làm việc tại ĐHQGHN về nội dung, thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ lần 2 năm học 2012-2013. Thời hạn đăng kí: trước ngày 30/11/2012. Xem toàn văn thông báo tại đây.

Tác giả: admin ; xuất bản: 06/11/2012 05:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động