Thông báo

Danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN được thực hiện năm 2016

Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2016, ĐHQGHN thông báo cho các đơn vị danh mục các đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN được thực hiện năm 2016, ĐHQGHN đề nghị đơn vị:

1. Hướng dẫn các chủ nhiện đề tài sửa chữa, hòa thiện Thuyết minh đề tài và nộp 05 bản về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) để làm thủ tục phê duyệt. Danh mục đề tài và những lưu ý, đề nghị chỉnh sửa được gửi kèm theo.

2. Thời hạn nộp Thuyết minh đề cương đề tài trước 15h ngày 18/12/2015.
 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 11/12/2015 10:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động