Biểu mẫu

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 2014

Thực hiện công văn số 661/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 2014, Phòng QLNCKH đề nghị cán bộ có đề xuất xin gửi Phiếu đề xuất về Phòng trước 19/3/2013 để tổng hợp.

Thực hiện công văn số 661/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 2014, Phòng QLNCKH đề nghị cán bộ có đề xuất xin gửi Phiếu đề xuất về Phòng trước 19/3/2013 để tổng hợp. Thông chi tiết theo tài liệu đính kèm:

Tác giả: admin ; xuất bản: 12/03/2013 12:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động