Giới thiệu chung

GS R.M. Wrobel thuyết trình về mô hình kinh tế thị trường xã hội

GS.TS. Ralph Michael Wrobel (West Saxon University of Applied Sciences of Zwickau, Germany) thuyết trình về chủ đề "Social Market economy models and roles of the state – international experiences and implications for Vietnam" (Mô hình kinh tế thị trường xã hội và vai trò của nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam).

GS.TS. Ralph Michael Wrobel (West Saxon University of Applied Sciences of Zwickau, Germany) thuyết trình về chủ đề "Social Market economy models and roles of the state – international experiences and implications for Vietnam" (Mô hình kinh tế thị trường xã hội và vai trò của nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam).

  • Thời gian: 9h00-11h30 ngày 07/3/2013
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng 5 nhà H
Xem lí lịch khoa học của Ralph Michael Wrobel.

Tác giả: admin ; xuất bản: 28/02/2013 05:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động