Dự án quốc tế

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 2010

Ngày 02/12/2010, Phòng Kế hoạch Tài vụ đã có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị về việc gửi mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2010 tới từng cán bộ qua bộ phận văn thư của đơn vị.

Cán bộ nào đồng ý uỷ quyền cho nhà trường thay mặt thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2010 sẽ kí vào giấy uỷ quyền này và đơn vị tập hợp gửi về phòng Kế hoạch Tài vụ trước ngày 20/12/2010.

Quá thời hạn trên mà cán bộ không nộp giấy uỷ quyền này cho trường thì cán bộ đó tự chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thuế TNCN năm 2010 với Cục Thuế Hà Nội.

Nhà trường kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ của đơn vị quan tâm đến việc trên.

Tải về mẫu giấy uỷ quyền.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 25/04/2013 09:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động